30.11.1999

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotanto kasvoi syyskuussa 4,4 prosenttia

Kokonaistuotannon määrä oli tämän vuoden syyskuussa 4,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 1998 syyskuussa. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi 5,2 prosenttia. Talouden kokonaiskasvua vauhditti pääasiassa kotimainen kysyntä; erityisesti rakentamisen, kaupan myynnin ja liikenteen kasvu.

Rakentamisen tuotanto kasvoi 14 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Kaupan tuotanto lisääntyi 7,6 prosenttia ja liikenteen tuotanto 3,8 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,6 prosenttia. Maa- ja metsätalouden tuotanto sen sijaan supistui 0,6 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, syyskuu. Tilastokeskus