15.12.1999

Lisätietoja: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Mari Suviranta (09) 1734 3501
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Inflaatio nopeutui marraskuussa

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 1,6 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä lokakuussa se oli 1,3 prosenttia. Inflaatiota ylläpitivät edelleen bensiinin ja kevyen polttoöljyn kallistuminen sekä asuntojen hintojen ja vuokrien nousu.

Bensiinin kallistumisen välitön vaikutus inflaatioon oli marraskuussa peräti 0,6 prosenttiyksikköä. Asuntojen hintojen nousu vaikutti 0,3 prosenttiyksikköä. Kuluttajahintojen nousua hillitsi eniten asuntolainojen korkojen lasku.

Lokakuusta marraskuuhun kuluttajahinnat pysyivät keskimäärin ennallaan. Bensiini ja kevyt polttoöljy kallistuivat, kun taas valmismatkat sekä hedelmät ja vihannekset halpenivat.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Suomen inflaatiomittarit, marraskuu 1999

Pisteluku

Vuosimuutos

Kk-muutos

Kuluttajahintaindeksi (1995=100)

105,1

1,6 %

0,0 %

Elinkustannusindeksi (1951:10=100)

1 460

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100)

104,6

1,9 %

0,0 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EU-maiden inflaatio lokakuussa 1,3 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan EU-maiden inflaatio oli lokakuussa 1,3 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä syyskuussa se oli 1,2 prosenttia. Emu-maissa kuluttajahinnat nousivat vuodessa 1,4 prosenttia. Nopeinta inflaatio oli Irlannissa, jossa hinnat nousivat viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 2,8 prosenttia. Hitaimmin hinnat nousivat Ranskassa ja Itävallassa, 0,8 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio lokakuussa oli 1,6 prosenttia.

Marraskuussa Suomen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (1996=100) pisteluku oli 104,6 ja vuosimuutos 1,9 prosenttia. Lokakuusta marraskuuhun indeksi pysyi ennallaan.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 1999, marraskuu. Tilastokeskus.