30.12.1999

Lisätietoja: Klaus Bossart (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464,
Aila Kovanen (09) 1734 3384
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Vähittäiskaupan myynti kasvoi 5,5 prosenttia lokakuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä oli lokakuussa 5,5 ja tukkukaupan 2,6 prosenttia suurempi kuin viime vuoden lokakuussa. Autokaupan myyntimäärä oli 4,6 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myyntimäärä oli tämän vuoden lokakuussa 6,7 prosenttia suurempi kuin viime vuoden lokakuussa. Yleistukkukauppa on tavaravalikoimaltaan laajaa tukkukauppaa. Valikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 4,8 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 3,2 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos sekä kumulatiivinen vuosimuutos

1995=100

Indeksi 10/1999

Vuosimuutos, %
10/1998 - 10/1999

Kumulatiivinen vuosimuutos, %
1-10/1998 - 1-10/1999

Autokauppa

152,2

4,6

8,3

Tukkukauppa

131,6

2,6

3,7

- yleistukkukauppa

143,1

6,7

8,8

Vähittäiskauppa

119,7

5,5

4,1

- tavaratalokauppa

124,1

4,8

4,4

- päivittäistavarakauppa

109,3

3,2

3,0

Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 1999 lokakuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 1999 tammi-lokakuuta edellisen vuoden tammi-lokakuuhun. Myynnin määrä saadaan poistamalla myynnin arvosta hintojen muutosten vaikutus.

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 1999, syyskuu. Tilastokeskus