28.6.1999

Lisätietoja: Eeva-Sisko Veikkola (09) 1734 3530
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Naisia neljäsosa yksityisen sektorin johtajista

Yksityisen sektorin johtajista oli naisia 25 prosenttia ja julkisen sektorin johtajista 40 prosenttia vuonna 1995. Naisjohtajien osuus yksityisellä sektorilla on lisääntynyt 5 prosenttiyksiköllä vuodesta 1990. Tiedot sisältyvät Tilastokeskuksen julkaisuun Onko huipulla tyyntynyt - Changes at the Top.

Yksityisellä sektorilla naiset saivat vuonna 1995 joka kolmannen uusista johtajanpaikoista. Suhteellisesti eniten uusia naisjohtajia palkkasivat kiinteistöpalvelut sekä liike-elämän palvelut, miesjohtajia puolestaan tietoliikenne.

Naiset ovat yksityisellä sektorilla enemmistönä henkilöstöjohdon tehtävissä, joissa naisten osuus oli 61 prosenttia vuonna 1995. Miesjohtajia on eniten yleisjohdossa sekä teknisissä tehtävissä ja markkinointitehtävissä. Yksityisen sektorin naisjohtajien palkat olivat vuonna 1995 keskimäärin 65 prosenttia miesjohtajien palkkatasosta.

Julkisella sektorilla on saman verran miehiä ja naisia vain hyvinvointitehtävien johtajina. Ydintehtävien (hallinto) ja markkinoistettujen palveluiden (mm. elinkeinotoiminta) johdossa miesten osuus oli reilu kaksi kolmannesta ja naisten vajaa kolmannes vuonna 1995.

Onko huipulla tyyntynyt -julkaisu kuvaa miesten ja naisten asemaa johtotehtävissä

Onko huipulla tyyntynyt - Changes at the Top on jatkoa vuonna 1996 julkistetulle Huipulla tuulee -julkaisulle sekä Naiset huipulla -julkaisulle, joka ilmestyi vuonna 1994. Uudessa teoksessa kuvataan yksityisen ja julkisen sektorin johtajia 1990-luvulla kohdanneita muutoksia. Tarkasteltavina ovat mm. muutokset johtajien lukumäärissä sekä tehtäväryhmiin jakautumisessa. Julkaisu on suomenkielinen. Artikkeleiden yhteenvedot sekä taulukoiden ja kuvioiden otsikot ovat myös englanniksi. Julkaisussa on 103 sivua.

Lähde: Onko huipulla tyyntynyt - Changes at the Top. Tilastokeskus.