Rikkaat rikastuivat - entä köyhät?

 1. Tuloerojen kasvun kiistattomin piirre on kaikkein suurituloisimman väestön tulo-osuuden kasvu. Yli puolet heidän bruttotuloistaan oli omaisuus- ja optiotuloja vuonna 2002
 2. Miten ylimpään prosenttiin päädytään?
 3. Ylin prosentti kasvatti eniten tulo-osuuttaan
 4. Tuhannesosa väestöstä sai sadasosan tuloista vuonna 2003
 5. Ylimmän prosentin tulojen rakenne
 6. Työsuhdeoptioiden vaikutus tuloeroihin
 7. Verotus tasaa tuloeroja aiempaa vähemmän
 8. Palkkaerot eivät selitä tuloerojen kasvua
 9. Supertähtiteoria
 10. Mutta kaikkihan saivat lisää kakkua?
 11. Mitä sitten?
 12. Lähteet:
 13. Alaviitteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palkkaerot eivät selitä tuloerojen kasvua

Teknologia, tuottavuus, osaaminen ja globalisaatio ovat taajaan käytettyjä iskusanoja, kun pohditaan talouskasvua ja sen hyvinvointivaikutuksia. Kansainvälisessä tulonjakokirjallisuudessa viitataan usein monissa maissa havaittuun palkkaerojen kasvuun, joka on seurausta työvoiman kysynnän muutoksesta korkean taitotason työtehtävien suuntaan (ks. Helpman, 2004). Kysynnän muutosta selittävät tuotantoteknologian muutokset ja maailmantalouden integraatio.

Voidaanko teknologia- ja kauppa-argumenteilla, teknologisella murroksella ja globalisaatiolla, selittää Suomen kasvaneita tuloeroja? Näin ei suoraan näytä olevan, sillä palkkaerot palkansaajien välillä eivät ole Suomessa merkittävästi muuttuneet. Väestön ylimmän promillen ja prosentin tulo- osuuden kasvun syyt näyttävät löytyvän omaisuustuloista. Suomalaisten yritysten tuotantoteknologialla ja kansainvälisellä menestyksellä toki on vaikutusta siihen, että yritysten kotitalouksille jakamat tulot, erityisesti osinkotulot, ovat kasvaneet tai että osa suomalaisista kotitalouksista on muutoin hyötynyt omistuksistaan suomalaisissa yrityksissä.

Sopeutuminen esimerkiksi "Kiina-ilmiöön" voi tapahtua myös matalan taitotason työntekijöiden työttömyyden kautta. Tällä olisi tuloerovaikutuksia, vaikka palkansaajien palkkahajonta ei muuttuisi. Kaikkien kotitalouksien väliset palkkaerot esimerkiksi kasvoivat huomattavasti tuottavuutta kohentaneen "luovan tuhon" seurauksena laman aikana, vaikka palkkatuloerot kokoaikaisten palkansaajien välillä eivät olennaisesti muuttuneet. Kotitalouksien väliset palkkatuloerot eivät ole juuri kaventuneet, vaikka työllisyys kasvoi vauhdilla 1990-luvun lopulla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 16.6.2006