Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Suurten teollisuusyritysten kustannusten kasvu heikensi yrityssektorin kannattavuutta vuonna 2005

  1. Liikevaihto
  2. Kannattavuus
  3. Velkaantuneisuus
  4. Investoinnit
  5. Henkilöstö
  6. Lähdeluettelo:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Marjatta Laine p. 1734 3392, Pirkko Nurmela p. 1734 3519

Liikevaihto

Vuonna 2005 koko yrityssektorilla oli 232 700 yritystä, joista pk-yrityksiä oli 228 000. Pk-yritysten osuus yrityssektorin liikevaihdosta oli 34 prosenttia ja henkilöstöstä 52 prosenttia.

Koko teollisuuden osuus yrityssektorin 314,7 miljardin euron liikevaihdosta oli 42 prosenttia, kaupan 32 prosenttia, muiden palvelutoimialojen 20 prosenttia ja rakentamisen 6 prosenttia.

Yrityssektorin liikevaihto kasvoi 17,3 miljardia eli 5,8 prosenttia edellisvuodesta. Suurten yritysten liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia ja pk-yritysten 4,4 prosenttia. Koko teollisuuden liikevaihto kasvoi 8,4 miljardia, kaupan 5,2 miljardia, muiden palvelualojen 2,7 miljardia ja rakennusyritysten 1,2 miljardia euroa.

Koko teollisuus muodostuu kaivannaistoiminnasta, tehdasteollisuudesta sekä sähkö-, kaasu-, ja vesihuollosta. Kaupan sektori käsittää tukku- ja vähittäiskaupan, rakentaminen talonrakentamisen viimeistelytöineen sekä maa- ja vesirakentamisen. Muut palvelut muodostuvat liikennepalveluista, matkailualasta, teleliikenteestä ja liike-elämän palveluista sekä muusta palvelutoiminnasta.

Yrityssektorin liikevaihto 2004-2005

Vuonna 2005 suurten yritysten liikevaihto oli 208,2 miljardia euroa ja pk-yritysten 106,5 miljardia. Rakentamisen pk-yritykset keräsivät yli 60 prosenttia toimialan liikevaihdosta. Koko teollisuudessa pk-yritysten osuus jäi alle 20 prosenttiin. Palvelualoilla pk-yritysten ja suurten yritysten osuus jakautui huomattavasti tasaisemmin. Kaupan pk-yritysten liikevaihto oli 40 prosenttia toimialan liikevaihdosta ja muilla palvelualoilla 48 prosenttia.

Yrityssektorin liikevaihto suuruusluokittain 2004-2005

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.1.2007