Suomi on bioenergian suurvalta

  1. Uusiutuvat tuottavat neljänneksen sähköstä
  2. Turve on hitaasti uusiutuva biomassapolttoaine
  3. Puu ja turve sopivat yhteen
  4. Lisää jätteenpolttolaitoksia rakenteilla
  5. Bio-osuuksissa on haasteita
  6. Biodieseliä lähinnä omaan käyttöön
  7. Oksat, risut ja kannot tehokäyttöön
  8. Biopolttoaineet Suomessa:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Leena Timonen työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen ympäristö- ja energiatilastoissa. Artikkeli julkaistu TilastokeskuksenTieto&trendit-lehdessä 12/2007

Viime vuonna uusiutuvalla energialla katettiin Suomen sähkön tuotannosta neljännes. Suomen tavoitteena on nostaa uusiutuvan sähkön osuus kolmannekseen vuoteen 2010 mennessä.

Euroopan unionissa on nyt voimakas tahtotila uusiutuvan energian ja erityisesti bioenergian lisäkäytön ja edistämisen puolesta. Suomen oma kansallinen tavoite on ollut nostaa uusiutuvien lähteiden osuus kolmannekseen vuoteen 2020 mennessä, mutta EU:n taustalaskelmissa Suomen osuuden havitellaan nousevan peräti 40 prosenttiin.

Myös tieliikenteen riippuvuutta öljyjalosteista halutaan vähentää ja täten varten onkin asetettu 10 prosentin minimitavoite biokomponenttien osuudelle liikenteen polttoaineissa vuoteen 2020 mennessä. EU:n komission välitavoitteen mukaan jo vuoteen 2010 mennessä 5,75 prosenttia liikenteen polttoaineista tulisi pohjautua uusiutuviin energialähteisiin.

Uusiutuvat tuottavat neljänneksen sähköstä

Suomi on uusiutuvan energian osuudessa ja biosähkön tuotannossa EU:n kärkipäätä. Vuonna 2006 uusiutuvan energian osuus primäärienergian kokonaiskulutuksessa oli kaikkiaan 24 prosenttia. EU:ssa uusiutuvien energialähteiden osuus on keskimäärin kuusi prosenttia. Suomea edellä uusiutuvien osuudessa EU-maista ovat vain Ruotsi ja Latvia, 27 ja 36 prosentin osuuksilla. Koko maailman primäärienergia kulutuksesta katetaan bioenergialla kaikkiaan 12 prosenttia.

Uusiutuvalla energialla katettiin Suomen sähköntuotannosta neljännes vuonna 2006. Suomi on ilmoittanut EU:lle nostavansa uusiutuvan sähkön osuuden 31,5 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä.

Uusiutuville energialähteille on yhteistä se, että niitä hyödynnettäessä kestävällä tavalla niiden varanto ei vähene pitkällä aikavälillä. Suomessa käytettäviä uusiutuvia energialähteitä ovat vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, maalämpö ja biopolttoaineet. Puuenergia on uusiutuvista energialähteistä merkittävin Suomessa. Uusiutuvia energialähteitä ovat myös aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatava energia. Uusiutuvien energialähteiden edut uusiutumattomiin energialähteisiin verrattuna ovat niiden pienemmät ympäristövaikutukset ja kestävän kehityksen periaatteisiin perustuva käyttö.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.4.2007