Voivatko miljoonat EU-kansalaiset olla väärässä? - inflaatiomittareilla on uskottavuusongelma -

  1. Indeksissä kaikki juovat viinaa
  2. Keskihintatilasto ei ota huomioon laadun muutoksia
  3. Hyödykekori uusittava muutaman vuoden väliajoin
  4. Eri indeksit auttavat ymmärtämään eroja...
  5. ...mutta voivat myös hämmentää
  6. Usein ostetut tuotteet kallistuneet muita nopeammin
  7. Naisten inflaatio on suurempi kuin miesten

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Ilkka Lehtinen on kehittämispäällikkö Tilastokeskuksen hinnat ja palkat -yksikössä. Artikkeli julkaistu TilastokeskuksenTieto&trendit-lehdessä 13/2007

Kansalaiset uskovat inflaation laukkaavan vauhdikkaammin kuin indeksit näyttävät. Epäsuhdalle on järkeviä selityksiä. Ongelman selvittämiseksi on kehitelty uusia mittareita, jotka osoittavat muun muassa, että usein tehtävien ostoksien hinnat ovat nousseet keskimääräistä nopeammin. Monet inflaatiota hidastavat tekijät puolestaan ovat näkymättömämpiä.

Kansalaisten mielestä hintojen nousu eli inflaatio on euron käyttöönoton jälkeen ollut selvästi nopeampaa kuin viralliset inflaatioluvut kertovat. Ilmiö on samanlainen kaikissa euromaissa. Kuluttajahintaindeksin laatijoille tämä on hämmentävää, sillä indeksit laaditaan tilastotieteen parhailla menetelmillä, liike- ja hyödykeotokset ovat paljon laajempia kuin laatu edellyttäisi ja hintatietoja kerätään paljon yli luotettavuustarpeen.

Kuilu uskomusten ja virallisten lukujen välillä on useassa Euroopan maassa paljon suurempi kuin meillä Suomessa, mutta meilläkin kuluttajabarometrin tulokset (Kuvio 1) viittaavat siihen, että Euroopan keskuspankin kahden prosentin inflaatiotavoite mielletään kansalaisten keskuudessa jo totuutena.

Kuvio 1. Kuluttajien inflaatioarvio ja mitattu inflaatio Suomessa 2000-2007

Lähde: Tilastokeskus/kuluttajabarometri ja kuluttajahintaindeksi

Muualla usko viralliseen kuluttajahintaindeksiin horjuu pahan kerran. Ranskan presidentinvaalien molemmat pääehdokkaat hehkuttivat vaalitilaisuuksissaan, kuinka "perheenemännät tietävät, että euro nosti ruokakorin hintaa". Vaaleissa ei kai kannata lähteä vastustamaan kansan syvien rivien käsityksiä, vaikka omat asiantuntijat toista vakuuttaisivatkin.

Pitäisikö virkamiesten pukea inflaation mittausmenetelmät ymmärrettävämpään asuun? EU:n tilastovirasto Eurostat ja Euroopan Keskuspankki ovat jo perustaneet työryhmän, jonka tavoitteena on laatia suurelle yleisölle suunnattu viestintäohjelma, jotta itse koetun ja mitatun inflaation välinen kuilu pienenisi.

Eurostatin piirissä on mietitty muun muassa henkilökohtaisen inflaatiolaskurin saamista tilastovirastojen internetsivuille, keskihintatilaston julkaisemista sekä esimerkiksi "out-of-pocket" indeksin eli säännöllisten ostosten tyyppisten indeksien laadintaa. Lisäksi halutaan kertoa tarkemmin, miten inflaatiota mitataan, mitä tavaroita ja palveluja indeksissä seurataan, miten indeksi laaditaan ja miten lukuja tulisi tulkita. Tarkoituksena on myös tuottaa artikkeleita, joissa selvitetään syitä siihen, miksi kansalaisten inflaatio-odotukset voivat poiketa toteutuneesta kehityksestä. Näillä toimenpiteillä haetaan indeksille näkyvyyttä ja uskottavuutta.

Indeksissä kaikki juovat viinaa

Kuluttajahintaindeksissä kaikki asuvat sekä omistus- että vuokra-asunnossa, juovat alkoholia ja polttavat tupakkaa. Lisäksi kaikki ajavat autolla ja käyttävät samaan aikaan julkista liikennettä. Kulutuskori on kaikkien kotitalouksien keskiarvo.

Tämän vuoksi on herännyt ajatus jokaisen kotitalouden omasta inflaatiosta. Omaan kulutuskoriin voisi valita ne tavarat ja palvelut, mitä itse kuluttaa ja antaa niille oman rahankäytön mukaiset arvopainot. Britannian tilastovirasto aloitti tämän vuoden alussa nettisivuillaan tämänkaltaisen palvelun. Siinä jokainen voi laatia oman kuluttajahintaindeksin ja verrata sen kehitystä parilta vuodelta viralliseen indeksiin (www.statistics.gov.uk/pic/). Syöttämällä oman talouden kuukausittaiset tai vuotuiset kulutusmenot noin 25 tavarasta ja palvelusta, laskuri piirtää kahdelta vuodelta oman inflaatiokehityksen ja rinnalle virallisen indeksin.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 1.6.2007