Tällä kertaa eläkeläiset voittavat

  1. Omasta indeksistä ei välttämättä etua
  2. Entäpä jos eläkemaksujen korotuspaine jaettaisiin tasan

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Entäpä jos eläkemaksujen korotuspaine jaettaisiin tasan

Jos inflaatio pysyy Euroopan Keskuspankin alle kahden prosentin tavoitteessa, työeläkeyhtiöiden sijoitusten tuotto viime vuosien tasolla sekä työllisyysaste yli 70 prosentissa, ei eläkemaksua tarvitse nostaa. Jos nämä oletukset eivät toteudu, pitää työeläkemaksua nostaa.

Tulevien työeläkemaksulaskelmien oleellinen kohta on eläkevarojen reaalituotto. Nyt niiden vuotuinen tuotto on oletettu neljäksi prosentiksi. Tuoton nousu hieman yli viiteen prosenttiin riittäisi pitämään työeläkemaksun nykytasolla.

Nykyisen käytännön mukaisesti työeläkemaksun nousu jaetaan tasan työnantajien ja palkansaajien kesken. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla malli, jossa työeläkemaksun korotuspaine jaetaan tasan työnantajien, palkansaajien ja työeläkkeellä olevien kesken. Tällöin eläkemaksujen mahdollinen nousu ei rasittaisi niin paljoa nuorempia ikäluokkia.

Usein esitetty näkemys, että eläkeläiset ovat eläkkeensä jo säästäneet, ei pidä täysin paikkansa. Eläkkeitä ei makseta mistään kassakaappirahoista vaan eläkevarojen sijoitustuotoista, joko vuotuisista tuotoista tai myyntivoitoista. Eläketurvakeskuksen lokakuussa 2007 julkistaman raportin laskelmien ja oletusten mukaan nykyinen 21 prosentin työeläkemaksu nousee 2030-luvun alkuun mennessä 4 prosenttiyksikköä. Edellisen mallin mukaisesti eläkeläisten uusi eläkemaksu olisi tällöin vajaa puolitoista prosenttia ja työssä olevien alle 53-vuotiaiden maksu nousisi 4,3 prosentista reiluun viiteen ja puoleen prosenttiin. Kun tulee aika, jolloin työeläkemaksua voidaan alentaa, alenisi myös työeläkeläisten eläkemaksu.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 21.12.2007