Ruokajäte rasittaa ympäristöä enemmän kuin pakkaukset

  1. Elinkaariajattelu ja -arviointi syntyi pakkausalan haasteista
  2. Elintarvikkeiden osuus kolmannes kulutuksen ympäristövaikutuksista
  3. Ruokajäte, pakkausjäte - mikä kuormittaa?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Elintarvikkeiden osuus kolmannes kulutuksen ympäristövaikutuksista

Ympäristövaikutukset syntyvät elintarviketyypistä riippuen ketjun eri osissa. Esimerkiksi maataloustuotannon sekä ruoan kypsennyksen ja ostosmatkan osuuksien on usein havaittu olevan suhteellisen suuria ympäristövaikutusten aiheuttajia. Myös kaupan osuus elintarvikeketjun ympäristövaikutuksista on suurehko kylmä- ja pakastetuotteiden osalta. Elintarviketeollisuuden osuus ympäristövaikutuksista vaihtelee melkoisesti tuotteen jalostusasteesta riippuen. Sitä vastoin esimerkiksi pakkauksen valmistuksen ja ketjun sisältämien kuljetusten osuus kaikista ympäristövaikutuksista on havaittu useimmiten olevan suhteellisen vähäinen.

Useimmille tutkituille elintarvikkeille, kuten juustolle, broilerille, kurkulle ja juustokermaperunoille, pakkauksen valmistuksen osuus arvioiduista kokonaisympäristövaikutuksista on puolesta prosentista kahteen prosenttiin. Elintarvikeketjun ympäristövaikutukset ilmenevät erityisesti vesien rehevöitymisessä, ilmastonmuutoksessa ja eläinpohjaisten tuotteiden osalta happamoitumisessa. Lisäksi elintarvikesektorilla on iso merkitys luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta - unohtamatta torjunta-aineiden osuutta ekotoksisuuteen.

Useita samanlaisia tuloksia on saavutettu erityyppisiä elintarvikkeita ja niiden pakkauksia käsittelevissä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Foodchain-elinkaaritutkimuksissa. Poikkeuksena edellisistä tuloksista ovat lähinnä juomatuotteet. Vesi on niiden keskeinen raaka-aine, jolloin pakkauksen valmistuksen suhteellinen osuus tuotantoketjussa on suurempi. Esimerkiksi tarkasteltaessa keskiolutta ja sen pakkauksia (pakkauksen valmistaminen, juomien pakkaaminen, pullojen pesu, juomien kuljetus kauppaan ja tyhjien pakkausten palautus ja uudelleenkäyttö sekä kierrätys), juomapakkauskokonaisuuden osuus oluen tuotantoketjun mittatikulla arvioiduista kokonaisympäristövaikutuksista on noin 20 prosenttia. Keskiolut on siis ääripään esimerkki niistä tuotteista, joissa myös pakkauksen osuus tuotejärjestelmän ympäristövaikutuksista on keskeinen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.4.2008