Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Opiskelijoiden ja ikääntyvien työllisyys

  1. Opiskelijoiden työmarkkina-asema vuosina 2003-2008
  2. 55-74-vuotiaiden työllisyys 2000-luvulla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


55-74-vuotiaiden työllisyys 2000-luvulla

Työllisyyskehitys on ollut positiivista 55 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä koko 2000-luvun. Tämä johtuu toisaalta 55 vuotta täyttäneen väestön määrän kasvusta sekä toisaalta siitä, että työelämässä pysytään entistä kauemmin. 55-74-vuotiaita työllisiä oli vuonna 2000 yhteensä 248 000 ja vuonna 2008 jo 465 000. Samaan aikaan tämän ikäryhmän työllisyysaste on noussut 25 prosentista 38 prosenttiin.

Taulukoissa 3 ja 4 on kuvattu 55 vuotta täyttäneiden työllisyysastetta sekä työllisten lukumäärää vuosina 2000-2008.

Taulukko 3. 55-74-vuotiaiden työllisyysaste iän (1-vuotisikäryhmä) mukaan vuosina 2000-2008, %

Ikä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
55-74 25,2 27,8 29,6 31,3 32,2 34,1 35,8 36,6 37,8
55 71,5 74,2 75,0 73,9 73,7 75,1 75,8 76,8 79,3
56 66,5 69,9 70,3 70,5 68,5 68,4 73,9 76,3 74,3
57 58,8 61,5 64,8 66,2 64,2 64,6 65,5 67,2 74,1
58 51,0 54,7 56,8 60,5 63,4 60,1 63,6 62,9 64,7
59 47,6 47,5 50,7 50,9 56,2 59,0 59,1 58,4 59,8
60 34,5 38,3 38,8 42,0 45,6 48,2 51,1 52,4 55,7
61 28,8 30,5 34,3 35,3 37,3 41,2 42,0 46,1 47,4
62 24,3 26,0 26,4 29,4 29,9 35,4 37,3 38,0 41,9
63 14,2 16,7 15,8 17,0 19,9 22,8 26,5 28,1 30,4
64 11,8 12,5 13,8 12,9 13,7 17,4 20,1 19,2 22,1
65 6,9 5,9 6,1 7,5 7,1 8,7 11,9 14,1 14,1
66 5,3 5,4 5,5 6,8 6,8 7,1 7,8 12,2 11,3
67 5,5 6,4 4,5 4,7 6,7 6,5 6,5 8,6 9,4
68 3,8 5,4 5,2 5,1 3,6 6,3 5,7 6,9 8,1
69 4,7 5,2 5,1 4,8 4,1 4,8 6,3 6,2 6,1
70 2,5 3,1 4,9 4,2 3,5 3,2 5,6 5,7 4,8
71 3,4 1,9 2,5 3,2 3,7 3,9 3,8 4,4 5,4
72 2,2 1,9 2,6 2,5 2,1 3,1 3,6 3,8 4,3
73 2,5 1,5 2,4 3,1 2,9 3,0 2,6 2,8 3,7
74 1,4 1,9 1,7 1,9 2,7 2,7 3,3 2,5 1,8

Taulukko 4. 55-74-vuotiaat työlliset iän (1-vuotisikäryhmä) mukaan vuosina 2000-2008, 1 000 henkeä

Ikä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
55-74 248 284 312 340 361 391 421 439 465
55 43 64 62 64 61 61 58 59 63
56 40 43 61 60 60 59 59 59 57
57 31 36 40 56 54 56 58 53 60
58 29 29 34 37 53 49 55 54 52
59 27 27 27 30 35 50 49 51 50
60 19 21 22 21 25 30 42 43 45
61 17 17 20 20 19 23 26 39 38
62 13 14 14 17 16 17 22 22 36
63 7 9 8 9 11 12 13 16 18
64 6 6 7 7 7 10 11 9 12
65 (3) (3) (3) (4) (4) 5 7 8 7
66 (2) (3) (2) (3) (3) (4) 4 6 6
67 (2) (3) (2) (2) (3) (3) (3) 4 5
68 .. (2) (2) (2) .. (3) (3) (4) 4
69 (2) (2) (2) (2) .. (2) (3) (3) (3)
70 .. .. (2) .. .. .. (3) (3) (2)
71 .. .. .. .. .. .. .. .. (2)
72 .. .. .. .. .. .. .. .. (2)
73 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
74 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Luvut, joiden taustalla on pieni vastaajajoukko, on merkitty taulukossa sulkeisiin. Näihin lukuihin on suhtauduttava varauksella. Jos tieto on liian epävarma esitettäväksi, luku on korvattu kahdella pisteellä.

Lisätietoja: Laura Hulkko (09) 1734 2611
sähköposti: tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.2.2009