Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus IV/2008

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu hidastui vuonna 2008
  3. Työllisyyden kasvu tasaantui neljännellä neljänneksellä
  4. Palvelualojen suhdannenäkymät
  5. Fokus: Tietotekniikkapalvelut kovassa nosteessa viime vuosina
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Katja Äijö (09 1734 2659)
Fokuksen kirjoittajat: Samuli Rikama (09 1734 3324) ja Maarit Lappalainen (09 1734 2496)
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta

Taloustilanteen muuttuminen näkyy palvelualoilla vuoden 2008 lopulla monin eri tavoin. Palvelualojen yhteenlasketun liikevaihdon kasvu tasaantui viimeisellä neljänneksellä vajaaseen 5 prosenttiin vuotta aiemmasta. Liikevaihto kasvoi vielä heinä-syyskuussa noin 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Nopeimmin kasvoivat edelleen kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut. Myös hintojen kasvuvauhti tasaantui: palveluiden tuottajahinnat kasvoivat loka-joulukuussa runsaat 4 prosenttia, kun kasvua oli edellisellä neljänneksellä noin 5 prosenttia vuotta aiemmasta. Eniten kasvoivat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen tuottajahinnat. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuottajahinnat laskivat hieman.

Palvelualojen työllisyyden kasvu hidastui vuonna 2008 edellisvuodesta. Työllisten määrän kasvu hidastui vuoden jokaisella neljänneksellä. Palkkasumma kasvoi edellisvuodesta, mutta palkkamenojenkin kasvu näyttää tasaantuneen vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. Osa-aikaisen työvoiman käyttö väheni tarkastelujaksolla vajaat 5 prosenttia vuodentakaisesta.

Palvelualojen palkkasumma kasvoi vuoden 2008 loka-joulukuussa 7 prosenttia, eli selvästi nopeammin kuin liikevaihto. Palvelualojen palkkasumma kasvoi edelleen koko talouden palkkasummaa nopeammin.

Sekä EK:n että Eurostatin luottamusindikaattoreiden mukaan yritysten suhdannenäkymät ovat huonontuneet voimakkaasti.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.3.2009