Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Työllisyysnäkymät kunnissa synkeät - myös lomautukset esillä

  1. Kunta-alan työvoiman saatavuus helpottunut
  2. Lomautuksiin turvaudutaan aikaisempaa useammin
  3. Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn alettu kiinnittää huomiota

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työllisyyden lähiajan kehitysarviot pudonneet lähes vuoden 1991 tasolle

Kirjoittaja: Vesa Virtanen on Tilastokeskuksen elinolot-yksikön kehittämispäällikkö. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 6/2009.

Kuntien päättäjien arviot työllisyyden kehityksestä tämän vuoden osalta olivat toukokuun aluebarometrin mukaan todella kehnot. Myös ensi vuodesta odotetaan vaikeaa.
___________________

Kehitysarviota kuvaava saldoluku kuluvalle vuodelle (kuluva vuosi edelliseen verrattuna) valahti toukokuussa arvoon -83, kun se vielä syksyllä oli positiivinen (+25). Työllisyysodotukset olivat negatiiviset alueesta riippumatta tämän vuoden osalta. Vuodelle 2010 saldoluku (seuraava vuosi tähän vuoteen verrattuna) sai enää arvon -39. Toisin sanoen pienemmästä lukemasta huolimatta edelleen selvä enemmistö uskoi työttömyyden lisääntyvän ensi vuonna tähän vuoteen verrattuna.

Heikoin luottamus vuoden 2010 työllisyystilanteeseen vallitsi Helsingin metropolialueella (saldoluku -65) ja sen jälkeen suurilla kaupunkiseuduilla (-50), keskisuurilla ja teollisilla kaupunkiseuduilla (-45). Harvaan asutuilla (-31) ja maaseutumaisilla seuduilla (-26) oli näitä paremmat näkymät, tosin negatiiviset nekin. Lähtötasot tosin poikkeavat alueilla toisistaan.

Kunta-alan työvoiman saatavuus helpottunut

Kunta-alalla työvoiman saatavuuden odotetaan heikentyvän työttömyyden kasvuodotuksista huolimatta (Kuvio 1). Työvoiman saatavuus nähtiin kuitenkin viime syksyä helpompana. Vain opetustoimessa työvoiman saatavuutta kuvaava saldoluku muuttui positiiviseksi: työvoimapulan odotettiin helpottuvan opetustoimessa seuraavan 2-3 vuoden aikana. Työvoiman saatavuuden arvioitiin olevan vaikeinta terveydenhoitopalveluista (saldoluku -37). Myös vanhustenhoidossa (-33) ja sosiaalipalveluissa (-31) työvoiman saatavuudessa nähtiin ongelmia, muttei enää siinä määrin kuin vuosi sitten arvioitiin. Päivähoitopalveluissa työvoiman saatavuuden arvioitiin helpottuneen eniten (-7).

Kuvio 1. Miten kuntapäättäjät arvioivat työvoiman saatavuuden kehittyvän kunta-alalla seuraavan 3 vuoden aikana

Lähde: Aluebarometri, kevät 2009. Työ- ja elinkeinoministeriö/Tilastokeskus

Päivähoitopalveluissa työvoiman saatavuuden arvioitiin Helsingin metropolialueella olevan lähivuosina edelleen muuta maata hankalampaa. Vanhustenhoidon tehtävissä suuremmissa kaupungeissa tilanne arvioitiin hankalimmaksi. Terveydenhoidon tehtäviin on lähivuosina vaikeinta saada työntekijöitä keskisuurilla kaupunkiseuduilla. Opetustehtävissä työvoiman saatavuus oli parempi Helsingin metropolialueilla, suurilla kaupunkiseuduilla kuten myös maaseutumaisilla seuduilla.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.9.2009