Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kuka on pienituloinen?

  1. Palkat muodostavat vain osan tuloista
  2. Pienituloisuudella kansainväliset määritelmät
  3. Suomalaisista 13,5 prosenttia oli pienituloisia vuonna 2007

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lisätietoja: Juha Honkkila (09) 1734 3651, Marjo Pyy-Martikainen (09) 1734 3689

Viime päivinä julkisuudessa on keskusteltu vilkkaasti siitä, ketkä ovat pienituloisia. Keskustelua on vaikeuttanut se, että pienituloisuus on määritelty eri yhteyksissä eri tavoin. Jotta pienituloisuudesta voitaisiin käydä rakentavaa keskustelua, lähtökohdaksi tarvitaan selkeä ja mielekäs, yhteisesti ymmärretty määritelmä.
_____________

Pienituloisia määriteltäessä on tärkeää ymmärtää ero toisaalta tulojen ja palkkojen, toisaalta tulonsaajien ja palkansaajien välillä. Tulot sisältävät paljon muutakin kuin palkkatuloja, eivätkä läheskään kaikki tulonsaajat ole palkansaajia. Näin ollen esimerkiksi keskimääräisten palkkatulojen tarkastelu ei anna riittävää kuvaa pienituloisuudesta, sillä tarkastelun ulkopuolelle jää merkittävä osa sekä tulonsaajista että tuloista.

Palkat muodostavat vain osan tuloista

Palkat muodostavat vain osan kokonaisbruttotuloista; vuonna 2007 niiden osuus kotitalouksien bruttotuloista oli keskimäärin 57 prosenttia. Palkkojen lisäksi bruttotuloihin lasketaan mukaan yrittäjä- ja omaisuustulot sekä saadut tulonsiirrot kuten esimerkiksi eläkkeet ja työttömyyspäivärahat. Tulonjakotilastossa keskitulot määritellään kotitalouksien keskimääräisten käytettävissä olevien tulojen perusteella. Nämä saadaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot kuten esimerkiksi välittömät verot ja sosiaaliturvamaksu.

Palkansaajia oli vuonna 2007 Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan Suomessa noin 2 miljoonaa. Muu osa väestöstä koostui mm. eläkeläisistä, opiskelijoista, työttömistä ja muista ammatissa toimimattomista henkilöistä, joiden tulot koostuvat etupäässä tulonsiirroista. Palkansaajankin tuloihin voi sisältyä muuta kuin palkkatuloa, esimerkiksi omaisuustuloja ja tulonsiirtoja, jopa yrittäjätuloa. Kokoaikaisia palkansaajia eli niitä, jotka olivat koko vuoden kokopäivätyössä, oli Suomessa noin 1,4 miljoonaa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 15.9.2009