Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Internetin käyttö on yleistä ja arkista

  1. Suomi kuuluu Euroopan kärkimaihin
  2. Internetin käyttö on jokapäiväistä
  3. Sähköposti kulkee
  4. Internetkulttuuri on yhtenäinen
  5. Nettimaiden kasvu hiipumassa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Rauli Kohvakka on erikoistutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 3/2009.

Suomalaiset kuuluvat Euroopan innokkaimpien internetin käyttäjien joukkoon. Netistä ostetaan tavaraa, sen avulla hoidetaan sosiaalisia suhteita ja asioita - netin avulla kansalaiset ovat tottuneet asioimaan myös viranomaisissa. Tutkimusten mukaan eurooppalaisten internetin käyttötavat ovat hyvin samankaltaisia.

Euroopan maiden välillä on hyvin suuria eroja internetin omaksumisen nopeudessa. Eniten netin käyttäjiä on Euroopan pohjoisissa ja läntisissä osissa, ja vähiten idässä ja etelässä. Kärjessä on Islanti, jossa jo 90 prosenttia väestöstä käyttää nettiä. Toisessa ääripäässä ovat Romania, Bulgaria, Kreikka ja Kypros, joissa käyttäjiä on alle 40 prosenttia väestöstä.

Vuonna 2008 Suomi kuului seitsemän Euroopan johtavan internetmaan joukkoon. Tässä artikkelissa Suomea verrataan näihin muihin "netti-intensiivisiin" maihin, Alankomaihin, Islantiin, Luxemburgiin, Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan. Tiedot perustuvat tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimukseen, joka tehdään kaikissa EU:n jäsenmaissa ja eräissä muissa Euroopan maissa (Internetin käytön muutokset 2009). Suomen tiedot ovat vuodelta 2009, Islannin vuodelta 2007 ja muiden maiden tiedot vuodelta 2008. (Ks. oheinen taulukko.)

Intenetin käytön yleisyys, useus ja käyttötarkoitukset. 1)

  Suomi Islanti Norja Ruotsi Alankomaat Tanska Luxemburg
Käyttänyt internetiä viimeisten 3 kk aikana %-osuus 16-74-vuotiaista
  82 90 89 88 87 84 81
 
Käyttää internetiä päivittäin tai lähes päivittäin %-osuus internetiä viimeisten 3 kk aikana käyttäneistä
  82 82 81 78 77 85 81
 
Käyttänyt internetiä seuraaviin tarkoituksiin viimeisten 3 kk aikana %-osuus internetiä viimeisten 3 kk aikana käyttäneistä
Sähköposti 91 89 92 88 95 91 92
Tavaroita ja palveluita koskeva tiedonetsintä 86 90 90 85 88 87 86
Pankkiasiat 87 80 84 73 79 73 60
Matka- ja majoituspalvelujen selailu 68 67 68 53 58 56 62
Verkkolehtien lukeminen 77 75 82 52 49 62 51
Tiedonhaku sairauksista, ravitsemuksesta tai terveydestä 68 49 46 37 53 43 54
Tiedonhaku viranomaisten verkkosivuilta 55 60 62 51 56 49 52
Koulutus- ja kurssitarjonnan etsintä 38 47 36 28 32 31 46
Internetradion kuuntelu tai internettelevision katselu 47 47 47 48 37 44 45
Verkkokaupasta ostaminen 37 36 52 43 50 56 45
Virallisten lomakkeiden lataaminen tietokoneelle 38 37 33 33 36 33 37
Ohjelmien lataaminen omalle tietokoneelle 35 32 47 34 19 35 36
Työn etsiminen tai työpaikkahakemusten lähettäminen 29 18 25 25 19 28 15
Omien tavaroiden, tuotteiden ja palvelujen myynti internetin tavarapörsseissä 16 13 13 17 29 23 15
Verkko-opiskelu 16 14 7 3 4 4 6

1) Suomen tiedot vuodelta 2009, Islannin vuodelta 2007 ja muiden maiden tiedot vuodelta 2008.

Lähteet:
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2009. Tilastokeskus.
New Cronos -tietokanta. Eurostat.

Suomi kuuluu Euroopan kärkimaihin

Peräti 82 prosenttia 16-74-vuotiaista suomalaisista oli käyttänyt internetiä viimeisten kolmen kuukauden aikana vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen mukaan. Käytön yleistyminen näyttää kuitenkin pysähtyneen ainakin toistaiseksi. Vuosi 2009 oli ensimmäinen, jolloin nettiä käyttäneiden osuus ei enää kasvanut. Luvut sisältävät kaikenlaisen netin käytön niin vapaa-aikana, töissä kuin opiskelussakin.

Internet-yhteys on 78 prosentilla kotitalouksista; osuus kasvoi peräti 6 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.

Euroopan maista nettiä käytetään eniten Islannissa, jossa peräti 90 prosenttia 16-74- vuotiaista on käyttäjiä. Myös Norjassa (89 %), Ruotsissa (88 %), Alankomaissa (87 %) ja Tanskassa (84 %) netin käyttö on yleisempää kuin Suomessa. Euroopan maista myös Luxemburgissa neljä viidestä oli käyttänyt nettiä viimeisten kolmen kuukauden aikana.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.12.2009