Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Yritysten ulkomainen omistus on yleistä Pohjoismaissa

  1. Ulkomainen omistus yleisintä Ruotsissa
  2. Teollisuus vahvimmin ulkomaisessa omistuksessa Suomessa ja Ruotsissa
  3. Omistajat läheltä vai kaukaa?
  4. Ulkomaisomisteisten osuus arvon­lisäyksestä vaihtelee

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Samuli Rikama on ympäristö- ja energiavastuualueen tilastopäällikkö Tilastokeskuksessa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 7/2009.

Ulkomaisomisteiset yritykset omistavat tuoreen tilastovertailun mukaan merkittävän osan yritystoiminnasta Pohjoismaissa ja Hollannissa. Monikansallisten yritysten aktiivisen roolin takia ulkomaisessa omistuksessa ovat etenkin suuret yritykset. Merkittävä osa ulkomaisesta omistuksesta on peräisin lähialueilta kuten muista Pohjoismaista.
______________

Yritystoiminnan kansainvälistyminen on vauhdittanut talouden kasvua niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. Investointien kansainväliset liikkeet ovat yksi globalisaation keskeinen ilmenemismuoto. Yritykset investoivat ulkomaille parantaakseen kilpailukykyään ja markkina-asemaansa. Investointien vastaanottajamaat saavat investointien myötä usein uusia työpaikkoja, teknologiaa ja osaamista. Erityisesti monikansalliset yritykset ovat aktiivisesti laajentaneet toimintojaan eri maihin ja maanosiin.

Eri maiden kansantaloudet sekä etenkin yritystoiminta kohtaavat yhä voimakkaampaa kansainvälistä kilpailua globalisaation seurauksena. Perinteisesti kansainvälinen kilpailu on ollut tiukkaa teollisuuden eri osa-alueilla, mutta on sitä yhä yleisemmin myös erilaisissa yritysten käyttämissä palveluissa, jotka perustuvat pääosin tietotekniikkaan.

Kansainväliset yritykset reagoivat toimialastaan ja strategisista valinnoistaan riippuen tilanteeseen eri tavoin, yleensä joko hankkimalla tai perustamalla tytäryhtiöitä ulkomaille tai ulkoistamalla toimintojaan.

Ulkomainen omistus yleisintä Ruotsissa

Ruotsissa ulkomaisten yritysten merkitys on selvästi suurempi kuin muissa vertailumaissa (Kuvio 1). Runsas neljännes Ruotsin yksityisen sektorin henkilöstöstä työskentelee yrityksessä, joka on ulkomaisessa omistuksessa.

Kuvio 1. Ulkomaisomisteisten yritysten osuus yrityssektorin henkilöstöstä eri maissa 2002 ja 2006

*2005

Vastaavasti Tanskassa ja Norjassa lähes 20 prosenttia ja Suomessa 17 prosenttia yksityisen sektorin henkilöstöstä työskentelee ulkomaisomisteisessa yrityksessä. Vuodesta 2002 vuoteen 2006 ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä on kasvanut voimakkaimmin Suomessa ja Tanskassa mutta pysynyt melko vakaana Norjassa ja Ruotsissa.

Tyypillisesti ulkomaisomisteisten yritysten toiminnallaan luoman arvonlisän merkitys on vieläkin suurempi kuin henkilöstöosuus. Erityisesti näin on Ruotsissa, missä näiden yritysten arvonlisäosuus koko yksityisestä sektorista nousi yli 30 prosentin vuonna 2006. Myös Norjassa ja Hollannissa reilun 20 prosentin arvonlisäosuudet ovat ulkomaisissa yrityksissä hieman henkilöstöosuutta suuremmat.

Suomessa ja Tanskassa arvonlisäosuudet olivat alhaisimmat ja vastasivat yleisesti alle 20 prosenttia koko yksityisen sektorin arvonlisästä. Erot Hollannin ja Norjan kanssa olivat kuitenkin varsin vähäiset. Ulkomaisten yritysten henkilöstö- ja arvonlisäosuuksia tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että eri yritysten ja toimialojen rakenteet poikkeavat huomattavasti toisistaan eri maissa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.11.2009