Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus IV/2009

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon lasku Euroopassa voimakkaampaa kuin USA:ssa
  3. Tuottajahinnat laskivat viime vuonna 7,6 prosenttia vuoden takaisesta
  4. Vienti ja tuonti romahtivat viime vuonna
  5. Teollisuuden palkkasumma laski viime vuonna 9 prosenttia
  6. Teollisuusyritysten suhdannetilanne edelleen heikko
  7. Fokus: Miten valuuttakurssi vaikuttaa teollisuuden toimialoihin?
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Fokuksen kirjoittaja: Hannu Kivimäki
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuuden suhdannetilanne on yhä heikko, vaikka loppuvuonna tuotanto kääntyi useilla toimialoilla pieneen kasvuun. Kapasiteetin käyttöaste on pysynyt matalana. Kansainvälisessä taloudessa on näkynyt myönteisiä merkkejä. Mm. Kiinan teollisuustuotanto on kasvanut alkuvuonna 20 prosenttia vuoden takaisesta.

Useimmilla teollisuuden toimialoilla suhdanneodotukset ovat varovaisen myönteiset. Tuotannon odotetaan kasvavan alkuvuonna, mutta koska lähtötaso on erittäin matala ja kapasiteettia on paljon vapaana, työllisyyden ei odoteta vielä paranevan.

Liikevaihdon kehitys oli vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä edelleen varsin huono. Liikevaihto laski niin kotimaan kuin vientiliikevaihdon osalta. Tuottajahinnat laskivat useilla päätoimialoilla.

Tilastokeskuksen julkaiseman teollisuuden uusia tilauksia kuvaavan tilaston mukaan uusien tilausten arvo väheni tammikuussa 5,5 prosenttia vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Uusien tilauksien loppuvuonna alkanut kasvu taittui tammikuussa. Myös kausitasoitettu teollisuustuotanto kääntyi tammikuussa 1,8 prosentin laskuun.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.3.2010