Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus IV/2009

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon sukellus hidastui huomattavasti
  3. Kaupan alalla työllisten määrä vähentyi huomattavasti
  4. Kaupan näkymät pysyivät ennallaan
  5. Fokus: Vähittäiskauppa Pohjoismaissa vuonna 2009
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon heikohko kehitys jatkui vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä, joskin edellistä neljännestä suotuisampana. Alan työllisten määrä väheni yhä tuntuvasti verrattuna vuoden takaiseen tasoon. Kaupan yritykset arvioivat neljännen neljänneksen lopussa, että henkilöstön määrä vähenee myös vuoden 2010 alussa. Lisäksi myyntiodotukset olivat varovaiset lähikuukausille. Vuoden 2010 alusta saatujen ennakkotietojen mukaan kaupan alavireinen kehitys näyttää jatkuvan ja alan suhdannenäkymät olivat pysyneet ennallaan verrattuna edelliseen neljännekseen.

Autokaupassa liikevaihto väheni myös viimeisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen vuoteen, mutta nousi verrattuna edelliseen neljännekseen. Tukkukaupassa myynti supistui myös verrattuna edelliseen neljännekseen. Vähittäiskaupassa liikevaihto sen sijaan nousi vuotta aiemmasta sekä edellisestä neljänneksestä.

Auto- ja vähittäiskaupan yritysten vuoden 2009 viimeisen neljänneksen lopun suhdannetilannetta kuvaava luottamusindikaattori kohosi huomattavasti verrattuna kolmen kuukauden takaiseen tilanteeseen Suomessa. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus oli Suomessa korkeammalla tasolla kuin kertaakaan aiemmin taantuman alettua. Auto- ja vähittäiskaupan yritykset arvioivat myynnin pysyvän kuitenkin lähes ennallaan ja työllisten määrän odotettiin yhä vähenevän lähikuukausina.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.3.2010