Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Suomen yritystoiminta pitkälti omissa käsissä

  1. Palvelualoilla vähemmän väkeä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Samuli Rikama työskentelee Tilastokeskuksen yritysten rakenteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 3/2010.

Suomessa yritysten ulkomainen omistus on jäljessä monia OECD-maita. Ulkomaisomisteisten teollisuusyritysten osuus on kasvanut erityisesti Tšekissä, Hollannissa, Puolassa sekä Britanniassa.
____________________

Ulkomaisomisteisten yritysten osuus työllisyydestä teollisuudessa ja palveluissa vuonna 2006 tai viimeisenä saatavissa olevana vuotena

Lähde: OECD Factbook 2009.

Monikansallisten yritysten taloudellinen merkitys on nykyisin huomattava. Niiden tuotannollinen toiminta sekä yhä useammin myös tutkimus- ja innovaatiotoiminta sijoittuvat eri maihin ja maanosiin. Lisäksi ne myyvät ja markkinoivat tuotteitaan ympäri maailmaa. Keskeisenä tavoitteena on optimoida toimintaedellytykset ja sijoittaa toimintoja niihin maihin, jotka parhaiten palvelevat yrityksen globaalia strategiaa.

Ulkomaisomisteisten yritysten merkitys teollisuudessa vaihtelee huomattavasti eri maissa. Henkilöstön osuus teollisuuden kokonaishenkilöstöstä ulkomaisomisteisissa yrityksissä vaihtelee Tanskan, Italian, Portugalin ja Yhdysvaltojen alle 15 prosentin osuudesta noin 40 prosenttiin Tšekissä, Slovakiassa, Luxemburgissa ja Irlannissa.

Suomalaisissa teollisuusyrityksissä ulkomainen omistus ei tämän tilaston valossa ole kovinkaan yleistä. Suomen vastaava osuus henkilöstöstä oli vajaat 18 prosenttia eli selvästi alle useimpien muiden EU-maiden tason.

Palvelualoilla vähemmän väkeä

Palvelualoilla ulkomaisomisteisten yritysten leivissä oli suhteellisesti vähemmän väkeä. Heidän osuutensa kaikkien toimialojen henkilöstöstä vaihteli useimmissa maissa 10 prosentin molemmin puolin. Yleisintä palveluyritysten ulkomainen omistus on Irlannissa, Tšekissä, Slovakiassa sekä Ruotsissa, joissa kaikissa yli viidennes henkilöstöstä työskenteli näiden yritysten palveluksessa. Suomessa vastaava osuus oli noin 12 prosenttia.

Vuosina 2000 - 2006 ulkomaisomisteisten teol­lisuusyritysten osuus työllisyydestä kasvoi tai säilyi ennallaan kaikissa OECD-maissa Espanjaa lukuun ottamatta. Erityisen voimakkaasti niiden osuus kasvoi Tšekissä, Hollannissa, Puolassa sekä Britannissa.

Yritys on ulkomaisomisteinen, mikäli yksittäisellä ulkomaisella sijoittajalla on yli 50 prosentin osuus ja määräysvalta yrityksessä. Tällöin yrityksen toiminta esimerkiksi liikevaihdolla tai henkilöstöllä mitattuna allokoidaan kokonaan ulkomaiseksi.

Vertailtavuus: Palvelualoista tietoa ei historiallisista syistä ole yhtä hyvin saatavilla kuin teollisuudesta. Työllisyyden vertailussa ongelmia esiintyy etenkin rahoitustoiminnoissa, sillä ne puuttuvat kokonaan useiden maiden tiedoista. Lisäksi joidenkin OECD-maiden aikasarjoissa esiintyy katkoksia.

 

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 2.6.2010