Lapsikuolleisuuden väheneminen ilmentää yhteiskunnan muutosta ja kehitystasoa

  1. 1930-luvulla "kehitysvirheet ja vastasyntyneiden taudit" olivat lasten yleisin kuolemansyy
  2. Lapsi- ja äitiyskuolleisuus ovat vähentyneet dramaattisesti
  3. Käsitys lapsen merkityksestä muuttui 1900-luvulla

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lapsi- ja äitiyskuolleisuus ovat vähentyneet dramaattisesti

Vuonna 2008 kuoli 201 lasta ennen 5-vuotispäiväänsä. Heistä lähes 80 prosenttia menehtyi ensimmäisen elinvuotensa aikana, suurin osa liian varhaisen syntymän, synnynnäisten sairauksien tai vammojen seurauksena. (Taulukko.)

1-4-vuotiaana kuoli 42 lasta, ja heistä 13 menehtyi pahanlaatuisiin kasvaimiin ja kolme tartuntatauteihin. Hukkumiskuolemia oli neljä.

Kuolleena syntyneitä alettiin tilastoida vuonna 1950, jolloin heitä oli 1 849. Siihen aikaan kuolleena syntyneitä oli noin 20 jokaista tuhatta elävänä syntynyttä kohden, mutta nykyisin vastaava suhdeluku on alle 5. Vuonna 2008 syntyi 189 lasta kuolleena. (Kuvio 2.)

Lapsikuolemien ohella myös äitiyskuolemat ovat vähentyneet; nykyisin äitiyskuolemia on vain muutamia vuodessa. Vielä vuonna 1936 kuoli 375 äitiä raskauden aiheuttamiin sairauksiin tai vammoihin.

Kuvio 2. Kuolleena syntyneet 1 000 elävänä syntynyttä kohden vuosina 1950-2008.

Lähde: Kuolemansyytilasto. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 27.9.2010