Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Ajankäyttötutkimus: Tasa-arvo etenee pohjoisessa

  1. Naisten työssäkäynti vaihtelee vertailumaissa
  2. Mieselättäjämalli yhä voimissaan Espanjassa
  3. Suomessa ja Espanjassa naiset pisimpään ansiotöissä
  4. Hyvinvointivaltioiden erot esiin

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Hannu Pääkkönen työskentelee erikoistutkijana Tilastokeskuksen elinolot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Tieto&trendit-lehdessä 4-5/2010.

Kokonaistyöajalla mitattuna sukupuolten välinen tasa-arvo on edennyt kahden ansaitsijan perheissä Suomessa, Saksassa ja Britanniassa. Niissä puolisoiden ansio- ja kotityöhön käytetty aika on lähes samansuuruinen. Ajankäyttövertailussa mukana olleessa Espanjassa naiset sitä vastoin tekevät edelleen runsaasti kotitöitä, mikä nostaa heidän osuutensa kokonaistyöajasta suuremmaksi kuin miesten.
______________

Miesten ja naisten välistä työnjakoa on tarkasteltu monesti pelkästään kotityön avulla. Perinteisesti naiset ovat tehneet enemmän kotityötä kuin miehet. Tämä ero on hiljalleen kaventunut viime vuosikymmeninä. Joissakin maissa, kuten Ruotsissa, kotitöiden tasa-arvoistuminen johtuu siitä, että naiset ovat vähentäneet kotityöhön käytettyä aikaa miesten kotityöajan pysyessä ennallaan. Suomessa ero on kaventunut pikemminkin sen seurauksena, että miehet tekevät entistä enemmän kotitöitä, ja naiset ovat hieman vähentäneet niiden tekemistä.

Kotityöt ovat usein näkymätöntä työtä, jota ei lueta "oikean" työn piiriin, eikä sen arvoa lasketa kansantalouden tilinpidossa. Toisin on ansiotyön laita. Työllisten määrää ja tehtyä työpanosta mitataan säännöllisesti esimerkiksi työvoimatutkimuksissa.

Muuttuuko kuva sukupuolten välisestä työnjaosta, jos työksi lasketaan sekä ansiotyö että palkaton kotityö? Tällöin puhutaan kokonaistyöajasta. Ajankäyttötutkimusten perusteella on mahdollista mitata kokonaistyöhön käytetty aika. Joskus kokonaistyöaikaan luetaan ansio- ja kotityön lisäksi myös opiskeluun käytetty aika.

Naisten työssäkäynti vaihtelee vertailumaissa

Miltä miesten ja naisten kokonaistyöaika näyttää erityyppisissä hyvinvointivaltioissa? Seuraavassa vertaillaan ajankäyttöä Suomessa, Saksassa, Britanniassa ja Espanjassa. Suomi edustaa vertailussa pohjoismaista, Saksa keskieurooppalaista, Britannia anglosaksista ja Espanja eteläeurooppalaista hyvinvointivaltiotyyppiä.

Suomessa, Saksassa ja Espanjassa runsaat 60 prosenttia miehistä kävi työssä tutkimusajankohtana. Britanniassa työllisten osuus oli tätä suurempi, lähes 70 prosenttia. Britanniassa myös suurempi osa miehistä työskenteli osa-aikaisesti kuin kolmessa muussa maassa.

Naisten työssäkäynti vaihteli maiden välillä miehiä enemmän. Suomessa ja Britanniassa työllisten naisten osuus oli 53-54 prosenttia, Saksassa 46 prosenttia ja Espanjassa selvästi vähemmän, 33 prosenttia 20-74-vuotiaista. Suomessa ja Espanjassa naisten osa-aikatyö oli harvinaista. Sen sijaan Saksassa ja Britanniassa puolet työllisistä naisista työskenteli osa-aikaisesti.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.7.2010