Facebook - maailman kolmanneksi suurin valtio kasvaa kohisten

  1. Kampusyhteisöstä maailmanlaajuiseksi verkostoksi
  2. Ihmiset liikkuvat ja vaikuttavat verkkoyhteisöissä
  3. Verkossa mobilisoituminen käy nopeasti
  4. Perinteiselle medialle yhä kysyntää
  5. Verkon uudenlainen ansaintalogiikka?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Eeva-Mari Karjalainen on maisterivaiheen viestinnän opiskelija Helsingin yliopistossa. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 6/2010.

Sosiaalisen median yhteisöpalvelu Facebookilla on maailmanlaajuisesti jo puoli miljardia aktiivista käyttäjää. Suomessa palvelun jäsenmäärä on kuusinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Sosiaalinen media mahdollistaa kansalaisaktivismin, mutta tiedonlähteenä verkossa se ei näytä korvaavan perinteistä mediaa.
______________

Sosiaaliselle medialle ei ole selkeää määritelmää, mutta käsitteellä viitataan yleensä mediasisältöjen tuotannon hajautumiseen. Käyttäjät ja yleisö tuottavat yhteisöllisesti ja vuorovaikutuksellisesti sisältöä verkkoon, ja palvelun tuottajan roolina on lähinnä ylläpitää toimivaa järjestelmää ja infrastruktuuria. Sisältö voi olla itse tuotettua, kopioitua, lainattua, kommentointia tai esimerkiksi linkkien lähettämistä.

Sosiaalisen median esiinmarssin voidaan katsoa todella alkaneen MySpacen ja Facebookin lanseerauksista 2000-luvun alkupuolella. Facebook on yksi verkon suosituimmista yhteisöpalveluista. Palvelun idea perustuu sosiaaliseen yhdessäoloon, tiedon tai kuvien jakamiseen, tiedon tai muun sisällön tuottamiseen, tapahtumatiedotukseen, kansalaisadressien organisoimiseen tai suoranaisen joukkovoiman käyttöön. Facebookissa esiinnytään omalla nimellä ja kuvalla.

Kampusyhteisöstä maailmanlaajuiseksi verkostoksi

Harvardin opiskelija Mark Zuckerberg perusti Facebookin vuonna 2004 yliopiston sisäiseen käyttöön. Suosion myötä Zuckerberg laajensi palvelua Stanfordin, Columbian and Yalen yliopistoihin Yhdysvalloissa ja lopulta ulkomaille. Vajaan parin vuoden kuluttua perustamisesta Facebookiin kuului yli viisi miljoonaa jäsentä.

Nykyisin yhteisöpalveluun kuuluu puoli miljardia aktiivista käyttäjää, kahdeksan prosenttia maailman väestöstä, joten Facebookilla on reilusti enemmän käyttäjiä kuin Yhdysvalloissa asukkaita (Kuvio 1). Aktiivisiksi palvelussa luetaan käyttäjät, jotka ovat päivittäneet sivujaan viimeisen kuukauden sisällä. Nykyisin 70 prosenttia Facebookin käyttäjistä asuu muualla kuin Yhdysvalloissa. Zuckerberg on itse ennustanut, että 3 - 5 vuodessa Facebookia käyttäisi maailmanlaajuisesti jo miljardi ihmistä.

Kuvio 1. Facebookin käyttäjät 2004 - 2010

Lähde: Insidefacebook.com

Tällä hetkellä kävijöiden määrällä mitattuna Facebook on maailman suosituin sivusto. Se on myös kiistatta Suomen suosituin yhteisöpalvelu. 1,8 miljoonaa suomalaista eli 34 prosenttia maamme väestöstä käyttää aktiivisesti Facebookia. Naisia on palvelun suomalaisissa käyttäjissä hieman enemmän kuin miehiä. Suurin ikäryhmä Facebookin suomalaisista ovat 24 - 34-vuotiaat (Kuvio 2), mutta viimeisen vuoden aikana etenkin yli 45-vuotiaiden suomalaisten määrä palvelussa on kasvanut voimakkaasti. 45 - 64-vuotiaat muodostavat jo 13 prosentin osuuden kaikista suomalaisista palvelussa.

Kuvio 2. Facebookin käyttäjien ikärakenne Suomessa 2010

Lähde: facebakers.com

Samanlainen trendi on havaittavissa myös muualla maailmassa. USA:ssa yli 65-vuotiaiden käyttäjien määrä Facebookissa on kasvanut kohisten, vaikka suurin käyttäjäryhmä ovat yhä 25 - 34-vuotiaat.

Kaikissa Euroopan maissa Facebookia ei ole otettu yhtä laajasti käyttöön kuin Suomessa. Esimerkiksi Saksassa vain noin 12 prosenttia väestöstä on rekisteröitynyt verkkoyhteisöön.

Muualla maailmassa käytettyjä sosiaalisen median yhteisöpalveluja ovat esimerkiksi Hi5, Friendster ja Orkut. Yksi suurimmista palveluista Facebookin lisäksi on kiinalainen Qzone, jolla oli maaliskuussa 2009 noin 200 miljoonaa käyttäjää. Mikroblogipalvelu Twitterin kautta puolestaan välitetään päivittäin yli 50 miljoonaa viestiä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.9.2010