Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus II/2010

  1. Asuinrakentaminen vetää yhä rakentamista
  2. Valmistuneiden asuntojen määrä on vielä viime vuotta alhaisemmalla tasolla
  3. Kuluttajien luottamus Suomen talouteen vahvistui
  4. Maa- ja vesirakentamisessa mahdollinen käänne parempaan
  5. Rakennuskustannusten kasvu jatkuu tasaisena
  6. Asuintalojen uudisrakentaminen on pääsemässä vauhtiin
  7. Aktiviteetti korjausrakentamisessa nousi vuonna 2009
  8. Fokus: Rakennustuoteteollisuuden suhdanteet
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Mika Sirviö (09) 1734 2723
rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi
Fokus: Bo Salmén, pääekonomisti, Rakennusteollisuus RT ry

Asuinrakentaminen vetää yhä rakentamista

Rakennusyritysten toiminta on piristynyt. Tätä kuvaa liikevaihdon kääntyminen selvään kasvuun. Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 9,4 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan kolmen kuukauden jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kehitys koheni alkuvuoteen nähden, sillä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto väheni lähes 8 prosenttia. Poiketen talonrakentamisesta ja erikoistuneesta rakennustoiminnasta maa- ja vesirakentamisen liikevaihto supistui yhä toisella neljänneksellä.

Vuoden toisella neljänneksellä uudisrakentamisen volyymi-indeksi kääntyi nousuun, kuten aloitusten ja myönnettyjen rakennuslupien alkuvuoden kehitys antoi odottaa. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kasvoi huhti-kesäkuussa 15,2 prosenttia edellisen vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna. Investointihalukkuus liike- ja toimistorakennuksiin sekä teollisuus- ja varastorakennuksiin on edelleen vähäistä. Huolimatta asuin- ja julkisten palvelurakennusten lupien kuutiomäärään kasvun jatkumisesta toisella neljänneksellä myönnettyjen lupien kokonaiskuutiomäärä oli kuitenkin 4 prosenttia edellisvuotta matalampi. Tammi-kesäkuussa asuinrakennusten lupakuutiot kasvoivat 60 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta mutta liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot vähenivät 26 prosenttia ja teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot 8 prosenttia.

Rakentamisen työllisten lukumäärä on edelleen viime vuotta alhaisempi, toisella neljänneksellä työllisiä oli 2,7 prosenttia vähemmän kuin 2009. Työllisten lukumäärän supistuminen on kuitenkin hidastunut ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja talonrakentamisten työllisten määrä on jopa kasvanut 2,7 prosenttia vuoden takaisesta. Talonrakentamisessa myös tehdyt työtunnit ovat lisääntyneet. Onkin ollut vain ajan kysymys milloin talonrakentamisen lupien, aloitusten ja liikevaihdon nousu näkyy myös työllisten määrässä. Huolestuttavampaa on rakentamisen avoimien työpaikkojen määrän 44 prosentin lasku verrattuna vuoden 2009 toiseen neljännekseen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.9.2010