Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus II/2010

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Palvelualat kääntyivät kasvuun kuljetustoimialan imussa
  3. Työllisyyden ja palkkojen kehitysnäkymät parantuneet palvelualoilla
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Katja Äijö (09)1734 2659
Sähköposti:
rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät

Palvelualojen suhdannenäkymät ovat kirkastuneet selvästi yleisen taloustilanteen kohenemisen myötä. Kasvu näkyy selkeimmin liikevaihtoa tarkasteltaessa, mutta myös palveluyritysten palkkasumma ja työllisyys ovat kehittyneet suotuisesti. Parantunut taloustilanne näkyi eniten palvelualojen suhdanneherkimmillä toimialoilla, kuten varastoinnissa ja liikennettä palvelevassa toiminnassa.

Kaikkien palvelualojen liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 6,4 prosenttia vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kehitys on jatkunut aiempaa myönteisempänä: edellisellä tarkastelujaksolla tammi-maaliskuussa liikevaihto supistui vielä 1,4 prosenttia vuoden takaisesta. Palvelualojen liikevaihdon käänne nousuun tapahtui ensimmäisen neljänneksen lopulla ja kasvu on nopeutunut siitä lähtien. Samaan aikaan kääntyi suotuisaksi palvelualojen suurimman ryhmän - kuljetuksen ja varastoinnin - liikevaihdon kehitys. Kesäkuussa kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto lisääntyi jo yli 16 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös palvelualojen toiseksi suurimman ryhmän, informaation ja viestinnän yritysten liikevaihto on ollut kasvussa maaliskuusta lähtien.

Palveluiden palkkasumma kasvoi vuoden 2010 toisella neljänneksellä koko talouden palkkasummaa nopeammin ja oli 2,0 prosenttia vuodentakaista suurempi. Tarkastelujakson lopulla kesäkuussa kasvua kertyi jo 5,0 prosenttia vuotta aiemmasta. Kaupan ja rakentamisen palkat kehittyivät palvelualoja maltillisemmin ja teollisuuden palkkasumma laski vielä huhti-kesäkuussa. Huhti-kesäkuussa majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma laski vajaan prosentin. Informaation ja viestinnän sekä ammatillisen-, tieteellisen ja teknisen toiminnan yritysten palkkasumma pysyi lähes vuoden takaisella tasollaan. Kaikkien muiden palvelutoimialojen palkkasumma oli kasvussa vuoden 2010 toisella neljänneksellä. Palvelualojen palkkasummaa hinasi ylöspäin kuljetus- ja varastointialan palkkojen myönteinen kehitys.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen oli elokuussa vahvempi kuin kertaakaan vuoden 2000 alun jälkeen. Yli puolet kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana ja myös odotukset työttömyyskehityksestä kohenivat. Kuluttajien kuva omasta taloudesta sen sijaan heikkeni hieman, ja ajankohtaa pidettiin aiempaa otollisempana säästämiselle. Kulutusaikeet säilyivät elokuussa maltillisina, rahaa kotitaloudet suunnittelevat käyttävänsä lähinnä matkailuun, asunnon korjauksiin tai harrastusvälineiden hankintaan seuraavan puolen vuoden aikana.

Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan palveluyritysten luottamus vahvistui elokuussa ja oli lähellä pitkäaikaista keskiarvoaan. Palveluyritysten myynti on kasvanut koko kesän ja odotukset lähikuukausille ovat melko hyvät, kun myyntimäärien ennustetaan nousevan entisestään syksyn aikana. Myös yleisen suhdannetilanteen kuvataan vähitellen kohentuneen. PK-yrityksiin keskittynyt suhdannebarometri kertoo, että erityisesti keskisuurten palveluyritysten myyntiodotukset ovat hyvät. Kannattavuuden lasku päättyi ja pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstömäärät kasvoivat aavistuksen verran kesän aikana. Suhdanteiden ennustetaan paranevan vielä jonkin verran loppuvuonna.

Eurostatin luottamusindikaattorin mukaan palvelualojen suhdannenäkymät kohenivat yhä koko EU:n tasolla kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Suomen luottamusindikaattorin luku oli sama kuin alkuvuodesta. Suomessa palvelualojen luottamus on kasvanut enemmän kuin koko Euroalueella keskimäärin. Luottamus palveluiden kysynnän kehitykseen on edelleen huomattavasti parempi kuin luottamus palvelualojen työllisyyden kehitykseen.

Kuvio 1. Palvelualojen luottamus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.9.2010