Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus III/2010

  1. Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät
  2. Tuotannon kasvuvauhti hidastui sekä Euroopassa että USA:ssa
  3. Liikevaihto ja tuottajahinnat nousussa
  4. Teollisuuden avoimet työpaikat lisääntyivät
  5. Teollisuusyritysten näkymät varovaisen myönteiset
  6. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008
  7. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Kari Rautio (09) 1734 2479
Tamás Lahdelma (09) 1734 3361
volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Teollisuuden suhdannetilanne ja näkymät

Suomen taloustilanne näyttää kohtalaisen hyvältä. Teollisuustuotanto ja vienti ovat kasvaneet. Teollisuustuotanto kasvoi 6,5 prosenttia vuoden takaisesta. Kaikki päätoimialat jatkoivat kasvuaan heinä-syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna. Kasvuvauhti tosin hidastui metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 10 prosenttia, kun vielä edellisellä neljänneksellä kasvua kertyi 25 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 7 prosenttia. Kemianteollisuudessa tuotanto kasvoi lähes 10 prosenttia, kun toisella neljänneksellä tuotanto kasvoi vain 1,4 prosenttia.

Euroalueen teollisuustuotannon kasvuvauhti jäi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä vajaaseen prosenttiin, kun alkuvuonna kasvuvauhti oli vielä runsaat kaksi prosenttia. Saksan teollisuustuotanto kasvoi, joskin alkuvuotta hitaampaa vauhtia. Teollisuustuotanto laski viime vuoden kolmannella neljänneksellä Espanjassa, Portugalissa ja Kreikassa. Myös Suomen tärkeän kauppakumppanin Venäjän teollisuustuotanto väheni runsaat 2 prosenttia.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) marraskuussa julkaiseman Suhdannebarometrin mukaan Suomen teollisuuden suhdannenäkymät ovat hieman heikentyneet. EK:n laatimalla luottamusindikaattorilla mitattuna teollisuuden luottamus on kohtalaisen vahvaa. Suomen teollisuusyritysten suhdanneodotukset ovat hieman EU:n keskiarvoa myönteisempiä. Tilastokeskuksen joulukuussa julkaisema Kuluttajabarometri antaa Suomen taloudesta synkemmän kuvan kuin mitä tutkimuslaitokset ennakoivat.

Kriisivuoden 2009 jälkeen odotettiin voimakasta kasvua vuodelle 2010. Kiinan talous onkin kasvanut voimakkaasti. USA:ssa tilanne on kaksijakoinen: toisaalta talous on kasvanut kohtalaisesti, mutta työttömyys on edelleen varsin korkealla tasolla ja kuluttajien luottamus talouteen on heikohkoa. Euroalueen talousodotuksien hajonta on poikkeuksellisen suurta. OECD:n mukaan erityisesti Saksan talouden odotetaan vahvistuvan. Sitä vastoin Kreikan talouden odotetaan edelleen laskevan. OECD ennustaa kuitenkin maailmantalouden kasvun olevan vahvaa vuonna 2011.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2011