Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus IV/2010

  1. Kaupan suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kaupan liikevaihto kiihtyi vuoden loppua kohden
  3. Kaupan alan työllisten määrä kasvoi edelleen tasaisesti vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Mira Kuussaari (09) 1734 3538
Sähköposti:
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Kaupan suhdannetilanne ja näkymät

Kaupan alan talousnäkymät ovat entistä myönteisempiä. Reippaan talouskasvun siivittämänä suomalaiset satsasivat joulukauppaan ja kaupan myynti kiihtyi vuoden 2010 loppua kohden. Vähittäiskaupan suhdannetilanne oli marraskuussa selvästi vahvempi kuin Euroopassa keskimäärin. Tukkukaupassa, vähittäiskaupassa ja päivittäisvarakaupassa liikevaihto kasvoi reippaasti loka-joulukuussa sekä vuotta aiemmasta että edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2011 alusta saatujen ennakkotietojen mukaan kasvutahti näyttää jatkuvan alkuvuonna. Epävarmuutta luo kuitenkin kiihtyvä inflaatio, julkisen sektorin velkaantuminen, nouseva korkotaso ja avoinna olevat veroratkaisut.

Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä toimialan myynnin arvo kasvoi nopeammin kuin myynnin määrä kuluttajahintojen nousun takia. Joulukuun kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio kiihtyi 2,9 prosenttiin. Vuoden 2010 keskimääräinen inflaatio oli 1,2 prosenttia. Kuluttajahintoja nosti joulukuussa edellisestä vuodesta eniten polttonesteiden, osakehuoneistojen ja kiinteistöjen, elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien sekä sähkön kallistuminen.

Jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen perustuva Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta oli joulukuussa 2,2 prosenttia. Joulukuussa vastaava yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli Suomessa 2,8 prosenttia. Alkuvuonna Suomen inflaatio oli matalampi kuin EU-maissa keskimäärin, mutta vuoden viimeisen neljänneksen aikana hintojen nousu on ollut voimakkaampaa Suomessa kuin muissa EU-maissa.

Joulukuussa 2010 työllisyystilanne oli lähellä vuoden takaista tasoa. Viimeisellä vuosineljänneksellä työllisten määrä oli 18 tuhatta suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2010 työttömyysaste oli edellisvuoden tasolla reilussa kahdeksassa prosentissa. Kaikilla toimialoilla yhteensä avoimia työpaikkoja oli vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä 49 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja koko vuonna niitä oli keskimäärin 23 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Kaupan ala on merkittävä työllistäjä. Suomessa on noin 47 tuhatta kaupan alan yritystä, jotka työllistivät joulukuun lopussa lähes 300 tuhatta henkilöä. Kaupan työllisyys lähti keväällä vahvaan nousuun, joka tasaantui loppuvuotta kohden. Heikosta alkuvuodesta johtuen työllisten vuosikeskiarvo oli vain vajaan prosentin enemmän kuin vuonna 2009. Loka-marraskuussa kaupan alan avoimet työpaikat lisääntyivät vain hieman vuoden takaisesta.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 5 prosenttia vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Kaikki kaupan päätoimialat pääsivät hyvään kasvuun vuoden loppua kohden. Loka-joulukuussa palkkasumma kasvoi eniten autokaupassa, missä palkkasumma kasvoi lähes 7 prosenttia. Myös vähittäiskaupassa ja tukkukaupassa maksetut palkat kasvoivat yli neljä prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vähittäiskaupan yritysten suhdannetilannetta kuvaavan luottamusindikaattorin mukaan alan suhdannenäkymät kohosivat edelleen vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä ja euroalueen talousluottamus on parempi kuin moneen vuoteen. Luottamus oli koko Euroopan Unionissa edellisen kerran yhtä korkealla tasolla vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa jo usean vuoden ajan korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tietojen mukaan kuluttajien luottamus talouteen heikkeni joulukuussa 2010 samalle tasolle kuin vuotta aiemmin ja pitkällä aikavälillä keskimäärin. Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä heikkenivät joulukuussa rajusti. Viimeksi keväällä 2009 kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta olivat heikommat kuin joulukuussa 2010.

Kuluttajien arviot omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan säilyivät joulukuussa suunnilleen ennallaan ja säästämisen osalta valoisina, mutta kuluttajien luottamus Suomen talouteen romahti. Eri kulutusaikeita olikin runsaasti, ja monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi matkailuun, kodin sisustukseen tai kodintekniikan ja harrastusvälineiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton.

 Kuvio 1. Vähittäiskaupan kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.3.2011