Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Ulkomaalaistaustaiset ravintolat valtaavat maata – etenkin pääkaupunkiseutua

  1. Turkkilaiset ravintolat suurin ryhmä
  2. Ulkomaalaistaustaiset ravintola-alan yritykset ovat pieniä
  3. Joka kuudes Suomen ravintola on etninen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jouko Rajaniemi on tietopalvelupäällikkö Tilastokeskuksen Yritysten suhdanteet -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 4/2011.

Suomessa toimi vuonna 2009 yli 1 400 ulkomaalaistaustaista ravintolaa. Näistä 38 prosenttia oli turkkilaisia. Pääkaupunkiseudun ravintoloista jo joka neljäs on ulkomaalaistaustainen.

Ulkomaalaistaustaisten eli etnisten ravintoloiden määrä on lisääntynyt Suomessa nopeasti. Niitä ei ole enää vain etelän suurissa kaupungeissa vaan ympäri Suomea. Kaikissa maakunnissa on runsaasti etnisiä ravintoloita, ja kolmessa kunnassa viidestä niitä löytyy vähintään yksi.

Pääkaupunkiseudulla etnisiä ravintoloita on suhteellisesti eniten. Vuonna 2009 niitä oli 500 eli runsas kolmannes kaikista maan etnisistä ravintoloista.

Turkkilaiset ravintolat suurin ryhmä

Ylivoimaisesti suurin ryhmä ovat turkkilaistaustaiset ravintolat, joita oli koko maassa 554 eli runsaat 38 prosenttia kaikista etnisistä ravintoloista. Turkkilaisten ravintoloiden määrä on suorastaan uskomaton, kun sen suhteuttaa turkkilaisperäiseen väestöön. Vuonna 2009 Suomessa asuvista työikäisistä turkkilaistaustaisista henkilöistä lähes 13 prosenttia eli joka kahdeksas oli ravintola-alan yrittäjä. Jos suomalaisia ravintola-alan yrittäjiä olisi suhteessa yhtä paljon, meillä olisi neljännesmiljoona ravintolaa. Yli sadan ravintolayrittäjän taustamaa oli Irak, Vietnam, Iran ja Kiina, ja lähes sadan taustamaa oli entinen Jugoslavia.

Pääkaupunkiseudun etnisten ravintoloiden kuva poikkeaa jonkin verran muusta maasta. Selvästi suurin ryhmä on turkkilaiset ravintolat, joita on 134 eli runsas neljännes kaikista etnisistä ravintoloista. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella turkkilaisten ravintoloiden osuus on peräti 44 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla on valtaosa bangladeshilaisista ja intialaisista sekä selvästi yli puolet kaikista vietnamilaisista ravintoloista. Yli 20 ravintolan taustamaita ovat Irak, Iran ja entinen Jugoslavia. Koko maassa taustamaita on 55, pääkaupunkiseudulla 35.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012