Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Yksin asuvien miesten aika

  1. 45 vuotta täyttäneiden miesten ansiotyöhön käyttämä aika on lisääntynyt
  2. 45 vuotta täyttäneet yksin asuvat miehet tekevät paljon kotitaloustöitä
  3. Ikä vaikuttaa vapaa-ajan käyttöön
  4. Yksin asuvat miehet tekevät vapaaehtoistyötä yhtä aktiivisesti kuin suomalaiset miehet keskimäärin
  5. Yksin asuvat miehet antavat apua enemmän kuin ottavat apua vastaan
  6. Yksin asuvat nuoret miehet kärsivät aikapulasta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Riitta Hanifi on tutkija Tilastokeskuksen Elinolot-yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 3/2012.

Yksin asuvien miesten ajankäyttö poikkeaa vain vähän perheellisten miesten ajankäytöstä. Perheellisyyden lisäksi ja sitä enemmän miesten ajankäyttöön vaikuttavatkin muut tekijät kuten ikä ja sosioekonominen asema.

Suomessa on tällä hetkellä yli miljoona yksin asuvaa, joista lähes 500 000 on miehiä. Yksin asuvien miesten määrä on Suomessa lisääntynyt kymmenessä vuodessa 84 000:lla. Yksin asuvat naiset ja miehet eroavat ryhmänä toisistaan siten, että yksin asuvista naisista yli 40 prosenttia on iältään yli 65-vuotiaita, kun taas yksin asuvista miehistä yli 65-vuotiaita on alle viidennes. Tässä artikkelissa tarkastelen yksin asuvien miesten ajankäyttöä. Miten yksinasuvat miehet käyttävät aikaansa ja miten heidän ajankäyttönsä on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana? Poikkeaako yksin asuvien miesten ajankäyttö perheellisten miesten ajankäytöstä ja millä tavalla? Tarkasteluni pohjautuu Tilastokeskuksessa tehdyn vuoden 2009–2010 ajankäyttötutkimuksen tuloksiin. Ajankäyttötutkimus tehdään kymmenen vuoden välein, ja mahdollisuuksien mukaan käytän vertailutietona kymmenen vuoden takaisen ajankäyttötutkimuksen tuloksia.

Puolet yksin asuvista miehistä on työllisiä. Eläkkeellä on vajaa kolmannes ja työttömänä on 14 prosenttia. Lähes kolme neljästä yksin asuvasta miehestä asuu kaupungissa. Muualla asuvia lapsia on 12 prosentilla yksin asuvista miehistä.

45 vuotta täyttäneiden miesten ansiotyöhön käyttämä aika on lisääntynyt

Ansiotyöhön luetaan ajankäyttötutkimuksessa työaika pää- ja sivutyössä sekä päivittäisiin työmatkoihin kuluva aika. Työaikaan sisältyvät työpaikalla tehdyn työn lisäksi myös kotiin viedyt työt sekä ylityöt. Ajankäyttötutkimuksessa mukana ovat kaikki päivät eli myös viikonloput ja lomat. Työlliset yksin asuvat miehet käyttivät ansiotyöhön keskimäärin 4 tuntia 54 minuuttia. Ansiotyöhön käytetty aika on viimeisen 10 vuoden aikana vähentynyt. 10 vuotta sitten työlliset yksin asuvat miehet käyttivät ansiotyöhön aikaa 5 tuntia 35 minuuttia. Kuitenkin 45 vuotta täyttäneet yksin asuvat miehet ovat lisänneet ansiotyöhön käytettyä aikaa (kuvio 1).

Kuvio 1. Yli 45-vuotiaiden yksin asuvien miesten ajankäyttö vuosina 1999−2000 ja 2009−2010. Minuuttia vuorokaudessa.

Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus.

Alle 45-vuotiaat yksin asuvat miehet käyttävät runsaasti aikaa opiskeluun, 40 minuuttia vuorokaudessa, ja opiskeluun käytetty aika on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana (kuvio 2). Samanikäiset, naimisissa tai avoliitossa elävät lapsettomat miehet käyttivät opiskeluun aikaa 25 minuuttia, kun taas perheelliset miehet, joiden nuorin lapsi oli alle 6-vuotias, käyttivät opiskeluun aikaa vain seitsemän minuuttia vuorokaudessa. Kysymys on todennäköisesti siitä, että opiskelut suoritetaan loppuun ennen perheen perustamista ja lapsia hankitaan vasta myöhemmällä iällä.

Kuvio 2. Alle 45-vuotiaiden yksin asuvien miesten ajankäyttö vuosina 1999−2000 ja 2009−2010. Minuuttia vuorokaudessa.

Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.12.2012