Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Monet syrjäseutujen vanhukset asuvat vielä puutteellisesti

  1. Yksin asuvien osuus kasvaa Kainuun ja Lapin pienissä kunnissa
  2. Kolmannes yli 74-vuotiaista yksin asuvista asuu pientalossa
  3. Yksin asuvista yli 74-vuotiaista runsaat 16 000 asuu puutteellisesti varustetussa asunnossa
  4. Yksin asuvat vanhukset tulevaisuuden haasteena

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Niina Jaako on tietopalvelusuunnittelija Tilastokeskuksen Oulun aluepalveluyksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 4/2012.

Suomessa on yhä enemmän yksin asuvia vanhuksia. 75 vuotta täyttäneistä lähes 200 000 asuu yksin. Kotona asuminen on monelle tärkeä elämänlaatua ylläpitävä tekijä. Erityisesti syrjäseuduilla ongelmaksi voivat kuitenkin muodostua puutteelliset asuinolot ja palveluiden huono saatavuus.

Yhä useampi suomalainen on vanhus. Millaiset ovat tämän kasvavan väestöryhmän asuinolot? Moniko vanhus asuu yksin? Monellako on ahdas tai puutteellisesti varustettu asunto? Näihin kysymyksiin haki vastauksia vuonna 1989 ilmestynyt vanhusten asuinoloja käsittelevä Tilastokeskuksen julkaisu. Kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia. Tässä artikkelissa tarkastelen yli 74-vuotiaiden yksin asuvien asuinoloja ja asuinalueita.

Nykyisin on yleisempää asua yksin kuin kahdestaan. Suomessa on yli 2,5 miljoonaa asuntokuntaa, joista 41 prosenttia on yhden hengen asuntokuntia, kun vuonna 1985 niitä oli vajaa kolmannes (kuvio 1). Vuoden 1975 väestölaskennassa oli vielä eniten kahden hengen asuntokuntia, mutta jo seuraavassa väestölaskennassa vuonna 1980 oli eniten yhden hengen asuntokuntia. Yhden hengen talouksien osuus sekä määrä kasvavat koko ajan.

Kuvio 1. Asuntokuntien keskikoko vuosina 1985, 2000 ja 2011. Henkilöä keskimäärin asuntokunnassa.

Lähde: Tilastokeskus. Asunnot ja asuinolot.

Väestö ikääntyy ja myös yksin asuvien keski-ikä nousee. Yksin asuvista 20 prosenttia oli yli 74-vuotiaita vuonna 2011. Heitä oli lähes 200 000. Yli 65-vuotiaiden määrä puolestaan ylitti jo miljoonan heinäkuussa 2012. Koska naiset elävät miehiä pitempään, liki 80 prosenttia yksin asuvista ikäihmisistä on naisia. Yleisin syy vanhusten yksin asumiseen on leskeys. Seuraavaksi yleisimpiä syitä ovat naimattomuus tai avioero. Ikäihmisen yksin asumisen syy voi olla myös puolison joutuminen laitoshoitoon.

Yksin asuvien osuus kasvaa Kainuun ja Lapin pienissä kunnissa

Yksin asuvien vanhusten lukumäärä on liki kaksinkertaistunut vuosina 1987–2011. Heidän määränsä on kasvanut eniten suurissa kaupungeissa, joissa väestön kasvu on muutenkin ollut huomattavaa. Vuonna 1987 yksin asuvien yli 74-vuotiaiden osuus asuntokunnista oli koko maassa vajaat 6 prosenttia ja vuonna 2011 noin 8 prosenttia. Eniten yksin asuvien ikäihmisten suhteellinen osuus on kasvanut Kainuun ja Lapin pienissä kunnissa sekä muuallakin väestömäärältään pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa. Näissä kunnissa yksin asuvien osuus on lisääntynyt tarkastelujaksolla noin 10 prosenttiyksikköä.

Yksin asuvien yli 74-vuotiaiden osuus kaikista asuntokunnista on suuri niissä syrjäisissä ja maaseutumaisissa kunnissa, joissa asuu runsaasti ikääntyneitä. Yksinasuvia vanhuksia on suhteellisen vähän lapsiperheiden suosimissa taajaan asutuissa kunnissa, jotka sijaitsevat suurten kaupunkien läheisyydessä. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Yksin asuvat yli 74-vuotiaat kunnittain vuonna 2011. Osuus kaikista asuntokunnista. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Asunnot ja asuinolot.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 11.3.2013