Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Elämänlaadun indikaattoreita kehitetään eurooppalaisena yhteistyönä

  1. Elämänlaatua kuvataan joukolla objektiivisia ja subjektiivisia mittareita
  2. Tavoitteena on indikaattoreiden säännöllinen julkaiseminen

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tavoitteena on indikaattoreiden säännöllinen julkaiseminen

Asiantuntijaryhmä käsittelee indikaattorien julkaisemista Sponsorship-ryhmän ehdotusten mukaisesti. Tavoitteena on, että Eurostat julkaisee internet-sivuillaan vuosittain indikaattoritaulukot lyhyen analyysitekstin kanssa. Nämä indikaattorit perustuisivat pääasiassa vuosittain tai useammin tapahtuviin tiedonkeruisiin. Joka viides vuosi Eurostat pyrkii julkaisemaan kokonaisvaltaisemman raportin, joka sisältää laajasti indikaattoreita, jotka saadaan Euroopan unionin omista tilastolähteistä tai tarvittaessa muista aineistoista. Asiantuntijaryhmä pyrkii kartoittamaan erilaisia indikaattoreiden esittämiseen liittyviä etuja ja haittoja.

Asiantuntijaryhmän toinen kokous pidettiin marraskuussa 2012. Tavoitteena oli päästä sopimukseen elämänlaatua mittaavien ulottuvuuksien sisältöaiheista ja keskustella niitä kuvaavista indikaattoreista ja muuttujista. Ryhmän ensimmäisessä kokouksessa ulottuvuuksien sisällöistä ei vielä ehditty sopia lopullisesti ja indikaattoreiden ja muuttujien käsittely jäi kovin pinnalliseksi. Marraskuun kokouksessa kuultiin myös Eurostatin rahoituksella työskentelevän tutkimuskonsortion analyysi hyvinvoinnin mittaamisesta ja seurannasta.

Eurostat oli laatinut marraskuun kokoukseen uuden yhteenvedon elämänlaatua kuvaavista tietolähteistä. Vaikka EU-SILC on pääasiallinen tietolähde, keskusteltiin myös mahdollisista muista aineistoista. Lisäksi käsiteltiin Eurostatin uutta, pidemmälle edennyttä ehdotusta tietojen julkaisemiseksi internet-sivuilla. Ryhmä oli pyytänyt Eurostatia ottamaan ehdotuksessaan huomioon erityisesti sen, kenelle indikaattorikatsaus suunnataan. Onko tarkoitus tavoittaa poliittista päätöksentekoa valmistelevat henkilöt vai laajempi yleisö? Pitäisikö sivuston toimia vuorovaikutteisesti? Lisäksi tulee miettiä mm. indikaattorien hierarkia, referenssiajat ja väestöryhmittäiset jaottelut.

Eurostatin tavoitteena on, että ensimmäinen suppeahko elämänlaadun indikaattorikatsaus julkaistaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Vuoden 2013 aikana työstetään laajempi indikaattorikooste.

Lähteet:

Commission of the European Communities 2009. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. GDP and beyond. Measuring progress in a changing world. COM (2009) 433 final. Brussels 20.8.2009. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0433:FIN:EN:PDF.

European Statistical System 2011. Sponsorship Group on Measuring Progress, Well-being and Sustainable Development. Final Report adopted by the European Statistical Committee.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/0_DOCS/estat/SpG_Final_report_Progress_wellbeing_and_sustainable_deve.pdf.

Eurostat, INSEE 2011. Sponsorship Group on Measuring Progress, Well-being and Sustainable Development. Report of the Task Force Multidimensional measurement of the quality of life. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/0_DOCS/estat/
TF3_Final_report_Quality_of_Life.pdf.

Stiglitz, Joseph E. & Sen, Amartya & Fitoussi, Jean-Paul. 2009. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 11.3.2013