Ammattiluokitus 2001


 •  
  • Kansallinen Ammattiluokitus 2001, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta.
  • Ammattiluokituksen avulla laaditaan tilastoja väestön ammattirakenteesta ja palkoista.
   Ammattiluokitusta käytetään myös ammatinvalinnan ohjauksessa ja työnvälityksessä sekä työelämän tutkimuksessa, koulutussuunnitelmissa ja terveystutkimuksissa. Ammattiluokitus on lisäksi apuväline luokiteltaessa väestöä sosioekonomisen aseman mukaan.

  • Ammattiluokituksessa on kymmenen pääryhmää. Pääryhmät 2-9 on muodostettu ammattitaidon tason perusteella. Niiden sisällä ammatit jaetaan erikoistumisalan mukaan. Pääryhmien 4-8 ammatit ovat kaikki samalla ammattitaidon tasolla. Pääryhmille 1 (Johtajat ja ylimmät virkamiehet) ja 0 (Sotilaat) ei määritellä ammattitaidon tasoa.

   Suomen ammattiluokitusstandardi perustuu EU:n ISCO-88 (COM):iin. Kaikkia 4-numerotason luokkia ei ole jaettu alaluokkiin. 5-numerotasolla on pyritty ottamaan huomioon kansalliset tar-peet. Muuten luokitus noudattelee muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ISCO-88(COM)in rakennetta. Esim. luokka 232 Aineenopettajat ja lehtorit on jaettu 4-numerotasolla kolmeen luokkaan (2321 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat, 2322 Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat ja 2323 Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat). Näin on saatu enemmän "tilaa" opettajien alajaottelulle 5-numerotasolla.

   HUOM! Luokitukseen lisätty työvoimatutkimus -tilaston pyynnöstä X Tuntematon -luokka kaikille luokitustasoille. 11.5.2011.


  • Ammattiluokitus 2001:een tehdyt muutokset

   HUOM! Luokkien 822 ja 8229 ruotsinkielisiin nimiin on tehty muutoksia. Luokka 822 "Maskinoperatörer, kemisk industri" on muutettu muotoon "Industriella tillverkare av kemiska produkter". Luokka 8229 "Övriga maskinoperatörer, kemisk industri" on muutettu muotoon "Övriga industriella tillverkare av kemiska produkter". 19.7.2018.
  • Ammattiluokitus 2001 perustuu Euroopan unionin yhteiseen ammattiluokitukseen ISCO-88 (COM)iin, joka on oma eurooppalainen versio Kansainvälisen työjärjestön (ILO) maailmanlaajuisesta ISCO-88 ammattiluokituksesta.

   Lokakuussa 1991 Euroopan unionin tilastovirasto Eurostat teki sopimuksen yhteisen ammattiluokituksen ISCO-88(COM)in käyttöönotosta jäsenmaissaan. Sopimuksen mukaan jäsenmaiden tulee käyttää yhteistä ammattiluokitusta raportoidessaan työvoimatutkimuksen ja väestölaskennan tuloksia Eurostatille.

Luokat

Vaihtoehtoinen näkymä