Toimialaluokitus 2008

86210 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut

Tähän kuuluu kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämien terveyskeskusten toiminta sekä yleislääketieteen palveluja antavat vastaanotot. [1]

Sisältää


- terveyskeskusten yleislääkäri- ja erikoislääkäripalvelut
- terveyskeskusten vuodeosastojen ja poliklinikoiden palvelut: terveyskeskusten hammashuolto, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto jne.
- yleislääkäreiden vastaanotot ja hoito yleislääketieteen alalla [1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu


- sairaaloiden vuodeosastohoito (86101)
- terveyskeskusten vuodeosastot, joiden päätehtävä on tarjota vanhuksille pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa ja jotka toimivat omina toimipaikkoinaan,
kuuluvat luokkaan 87101
- muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kuin lääkäreiden (esim. kätilöiden, sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien) tuottamat palvelut (86901, 86909)
- yksityisten hammaslääkäreiden palvelut (86230) [1]

Hakusana

 • aikuisneuvolat (terveydenhoito)
 • hammaslääkäri (terveyskeskuksen)
 • kouluterveydenhoito
 • kuntoutus (terveyskeskuksissa)
 • laboratorio (terveyskeskuksen)
 • lastenneuvola
 • neuvola (äitiys- ja lasten-)
 • röntgen (terveyskeskuksen)
 • silmälääkärit (terveyskeskuksissa)
 • terveyskeskuksen sairaala
 • terveyskeskukset
 • terveyskeskusten erikoislääkäripalvelut
 • terveyskeskusten yleislääkäripalvelut
 • työterveyshuolto (terveyskeskuksissa)
 • vuodeosasto (terveyskeskuksen)
 • yksityiset yleislääkäripalvelut
 • äitiysneuvolat
 • julkinen kotisairaanhoito
 • julkiset kotisairaanhoitopalvelut

...