Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten mediaaniansio 17,1 euroa vuonna 2022

tiedote | Yksityisen sektorin tuntipalkat 2022

Muutos

Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita ja vanhoja arkistoidaan.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä 17,1 euroa tunnilta. Miesten mediaaniansio oli 17,6 euroa ja naisten 14,1 euroa tunnilta. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten kokonaisansion mediaani, joka sisältää mm. ylityölisät, oli 17,9 euroa tunnilta vuonna 2022, miehillä 18,4 euroa ja naisilla 14,7 euroa.

Keskeisiä poimintoja

  • Yksityisellä sektorilla työskentelevien tuntipalkkaisten säännöllisen työajan ansioiden mediaani oli 17,1 euroa ja keskiarvo 17,5 euroa tunnissa.
  • Kokonaisansioiden mediaani oli 17,9 euroa ja keskiarvo 18,5 euroa tunnissa.
  • Naisten kokonaisansion mediaani oli 14,7 euroa ja miesten 19,2 euroa.
  • 10 % palkansaajista ansaitsi alle 12,8 euron kokonaisansioita tunnissa ja 10 % palkansaajista ansaitsi yli 24,8 euron kokonaisansioita tunnissa.

Suurin osa tuntipalkkaisten ammattiluokista on miesvaltaisia

Monissa yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ammattiluokissa naisten osuus oli huomattavasti pienempi kuin miesten osuus vuonna 2022. Yleisimmistä ammattiluokituksen kaksinumeroluokista luokassa sähkö- ja elektroniikka-alan asentajat naisten osuus oli vain 5,1 %. Myös muissa teollisuuden, rakentamisen ja kuljetuksen ammattiluokissa naisten osuus oli useimmiten alle 10 %.

Teollisuustuotteiden kokoonpanijoista naisia oli noin 26 % ja prosessityöntekijöistä 22 % vuonna 2022. Enemmistönä naiset olivat ammattiluokassa siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät, jossa naisten osuus oli noin kaksi kolmasosaa.

Vähintään tuhannen palkansaajan tarkimmista ammattiluokista naisten osuus oli pienin ammattiluokassa betonirakentajat ja raudoittajat, 0,2 % ja suurin luokassa liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat, 81,5 %.

Siivouksessa ja kuljetusalalla ansioiden vaihtelu keskimääräistä pienempää

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisilla palkansaajilla ansioiden 9. desiili oli ammattiluokkien sisällä tyypillisesti noin puolitoistakertainen ensimmäiseen desiiliin verrattuna. Yleisimmistä ammattiluokista pienintä ansioiden vaihtelu oli toimistosiivoojien ammattiluokassa, jossa parhaiten palkattu kymmenys ansaitsi vähintään 19 % enemmän kuin pienipalkkaisin kymmenys.

Myös kuljetusalalla ansioiden vaihtelu oli keskimääräistä pienempää. Ammattiluokassa kuorma-autojen ja erikoisajoneuvojen kuljettajat 9. desiili oli 26 % suurempi kuin 1. desiili ja ammattiluokassa linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat vastaava ero oli 29 %.

Yleisimmistä ammattiluokista suurin ansioiden vaihtelu oli ammattiluokassa elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät, jossa parhaiten palkattu kymmenys ansaitsi vähintään 81 % enemmän kuin pienipalkkaisin kymmenys.

Tilasto yksityisen sektorin tuntipalkat sisältää yritysten, rahoitus- ja vakuutuslaitosten sekä kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotiedot. Tilasto kuvaa noin 315 000 työntekijän palkkatietoja. Tuntipalkkaisista palkansaajista noin 90 % kuului työntekijäammatteihin teollisuudessa, rakentamisessa, liikenteessä, kiinteistönhoidossa sekä maa- ja metsätaloudessa. Prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden osuus oli 39 % sekä rakennus, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden osuus oli 35 %.

Muutos

Yksityisen sektorin tuntipalkat -tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita ja vanhoja arkistoidaan.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Uudet tietokantataulukot
Poistuneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
palkat.yksityinen@stat.fi
Harri Nummila
yliaktuaari
029 551 3235
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.