Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Perheiden määrä väheni edelleen vuonna 2022

tiedote | Perheet 2022

Muutos

Perheet-tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 1 464 768 perhettä. Perheiden määrä väheni 1 210 perheellä, kun se edellisvuonna väheni 1 675 perheellä. Kun vuonna 1992 yleisin perhetyyppi oli aviopari ja lapsia, oli vuonna 2022 yleisin perhetyyppi aviopari ilman lapsia. Aviopari ja lapsia -perheiden määrä on vähentynyt tasaisesti. Vastaavasti sekä avopari ilman lapsia -perheiden että avopari ja lapsia -perheiden määrät ovat kasvaneet.

Keskeisiä poimintoja

 • Vuoden 2022 lopussa perheisiin kuului 71 % väestöstä.
 • Yleisin perhetyyppi vuoden 2022 lopussa oli aviopari ilman lapsia.
 • Perheistä 83 % oli kokonaan suomenkielisiä.
 • Lapsiperheitä oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 552 034 eli 38 % kaikista perheistä.
 • Lapsiperheiden yleisin perhetyyppi oli edelleen aviopari ja lapsia.

Perheisiin kuuluvien osuus pienenee

Vuonna 2022 perheisiin kuului 71 % väestöstä eli 3 971 451 henkilöä, mikä on 11 341 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Perheisiin kuuluvien osuus on pienentynyt tasaisesti. Vuonna 1992 perheisiin kuului 81 % väestöstä. Perheiden keskikoko vuonna 2022 oli 2,71 henkilöä, kun se 1990-luvun alussa oli noin kolme henkilöä.

Perheistä 6 prosenttia kokonaan vieraskielisiä

Perheistä 83 % oli kokonaan suomenkielisiä perheitä eli sellaisia, joissa perheen molemmat vanhemmat tai ainoa vanhempi oli suomenkielinen. Kokonaan ruotsinkielisiä oli 4 % perheistä ja kokonaan saamenkielisiä perheitä oli alle prosentti. Perheistä 3 % oli sellaisia, joissa vanhemmat puhuvat eri kotimaisia kieliä eli suomea, ruotsia tai saamea. Perheistä 6 % oli puolestaan kokonaan vieraskielisiä. Kotimaankielisten ja vieraskielisten vanhempien muodostamia perheitä oli 5 % kaikista perheistä.

Lapsiperheissä miljoona alaikäistä lasta

Lapsiperheeseen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheitä oli vuonna 2022 yhteensä 552 034. Määrä pieneni edellisestä vuodesta 1 579 perheellä. Vähennys on 860 perhettä pienempi kuin edellisvuonna. Lapsiperheisiin kuului 37 % väestöstä eli 2 042 631 henkilöä. Lapsiperheissä oli yhteensä 1 003 094 alaikäistä lasta, mikä on 9 206 edellisvuotta vähemmän.

Lapsiperheistä 306 329 eli hieman yli puolet, 55 %, oli aviopariperheitä ja 115 693 eli 21 % avoparin perheitä. Saman sukupuolen avioparin tai rekisteröidyn parin lapsiperheitä oli yhteensä 1 017. Lapsiperheistä 130 012 eli 24 % oli yhden vanhemman perheitä. Yhden vanhemman perheistä 84 % oli äidin ja lasten muodostamia perheitä.

Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku oli 1,82. Luku on pysynyt vakaana lasten määrän pienenemisestä huolimatta. Lapsiperheistä 44 % oli yksilapsisia ja 39 % kaksilapsisia. Lapsiperheistä 17 % oli sellaisia, joissa oli vähintään kolme alaikäistä lasta.

Lapsiperheistä 78 % oli sellaisia, joissa molemmat tai ainoa vanhempi oli suomenkielinen. Kokonaan ruotsinkielisiä lapsiperheistä oli 4 % ja kokonaan vieraskielisiä 11 %. Lapsiperheistä 2 % oli sellaisia, joissa vanhemmat edustivat eri kotimaisia kieliä – suomea, ruotsia tai saamea. Sellaisia lapsiperheitä, joissa toinen vanhempi oli kotimaankielinen ja toinen vieraskielinen, oli 5 % lapsiperheistä.

Muutos

Perheet-tilastossa julkistetaan uusia tietokantataulukoita
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Perhetyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Perhetyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Perhetyyppi
 • Henkilöluku
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Perhetyyppi
 • Lasten lukumäärä
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Miehen/vanhemman puolison ikä
 • Perhetyyppi
 • Vaimon/nuoremman puolison ikä
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ikä
 • Alue
 • Perheasema
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Perhetyyppi
 • Ikä
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Vaimon/nuoremman puolison kansalaisuus
 • Miehen/vanhemman puolison ikä
 • Perhetyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Miehen/vanhemman puolison kansalaisuus
 • Vaimon/nuoremman puolison ikä
 • Perhetyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Perhetyyppi
 • Vaimon/nuoremman puolison syntymävaltio
 • Miehen/vanhemman puolison ikä
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Perhetyyppi
 • Miehen/vanhemman puolison syntymävaltio
 • Vaimon/nuoremman puolison ikä
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Uudet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
info@stat.fi
Marjut Pietiläinen
erikoistutkija
029 551 2798
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.