Aiheet
Liikenne ja matkailu

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä laski vuonna 2022

tiedote | Tieliikenteen tavarankuljetukset 2022

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita kotimaan liikenteessä 241 miljoonaa tonnia, mikä oli 5 % vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tavaramäärä kotimaan kuljetuksissa on ollut laskussa viimeiset viisi vuotta. Laskeneesta tavaramäärästä huolimatta kuljetussuorite kasvoi 5 % ja liikennesuorite 2 %.

Keskeisiä poimintoja

 • Kuljetettu tavaramäärä laski 5 % ja kuljetussuorite kasvoi 5 % vuonna 2022.
 • Yli 68 tonnin ajoneuvoyhdistelmien kuljetussuorite laski 8 % ja liikennesuorite kasvoi 13 %.
 • Maa-ainesten tavaramäärä laski lähes neljänneksen 64 miljoonaan tonniin vuonna 2022.

Kotimaan liikenne

Vuonna 2022 kotimaan liikenteessä kuljetettiin yhteensä 241 miljoonaa tonnia tavaraa, joka on 5 % vähemmän kuin vuonna 2021. Liikennesuorite kasvoi 2 % ja oli 1.9 miljardia kilometriä. Myös kuljetussuorite kasvoi vuonna 2022 ja oli 29 miljardia tonnikilometriä. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan matkoittain tonneina ilmoitetun tavaran painon ja kilometreinä ilmoitetun kuljetusmatkan tulona.

Ammattimaisen eli luvanvaraisen liikenteen osuus oli vuonna 2022 kaikista kuljetettujen tavaroiden tonneista 90 % ja kuljetussuoritteesta 94 %.

Yli 68 tonnin ajoneuvoyhdistelmien kuljettama tavaramäärä jäi alle 100 miljoonan tonnin

Kokonaismassaltaan yli 68 tonnin yhdistelmät kuljettivat 91 miljoonaa tonnia tavaraa, joka oli 38 % Suomessa kuljetetusta tavaramäärästä. Tämä oli 8 % lasku vuoteen 2021 verrattuna. Vuoden 2013 jälkeen näiden yhdistelmien osuus on kasvanut kaikkina muina vuosina paitsi 2020 ja 2022.

Kuljetussuorite kuitenkin jatkoi kasvua. Tonnikilometrejä kertyi 12 miljardia ja kasvua 13 %.

Tavararyhmittäin vaihtelua

Tavaralejeittain (NST 2007) tarkasteltuna suurin tavararyhmä metallimalmien ja muiden kaivostoiminnasta ja louhinnasta saatujen tuotteiden sekä turpeen kuljetukset yhteensä laskivat neljänneksen eli 20 miljoonaa tonnia. Liikennesuorite kyseisessä luokassa laski yli 30 % eli 37 miljoonaa kilometriä. Tämä luokka on suurin tavararyhmä 28 % osuudella kaikesta tavaramäärästä.

Muita suuria tavaramäärän laskuja nähtiin tavararyhmässä Puutavara, puu- ja korkkituotteet (ei kuitenkaan huonekalut); olki- ja punontatuotteet; massa, paperi ja paperituotteet; painotuotteet ja tallenteet, jossa tavaramäärä laski melkein 2 miljoonaa tonnia ja 11 %. Tästä huolimatta liikennesuorite kuitenkin kuitenkin kasvoi tässä luokassa toiseksi eniten lähes 23 miljoonaa kilometriä.

Kaksi merkittävästi kasvanutta tavararyhmää kuljetetussa tavaramäärässä olivat koksi ja öljytuotteet 4,6 miljoonalla tonnilla ja muut ei-metalliset mineraalituotteet 3,1 miljoonalla tonnilla.

Maa-ainesten kuljetettu tavaramäärä laski.

Vuonna 2022 soraa kuljetettiin 62,8 miljoonaa tonnia, eli 18 miljoonaa tonnia tai 23 % vähemmän kuin vuonna 2021.

Keskimääräinen kuljetusmatka pysyi ennallaan 90 kilometrissä ja kuormausaste laski 3 prosentiyksikköä 66 prosenttiin. Pisin keskimääräinen kuljetusmatka oli raaka maito, raaka kala, villa, raa'at turkisnahat, yms. maa- ja kalataloustuotteet tavaraluokassa 466 kilometrillä. Korkein kuormausaste oli kiinteillä polttoaineilla 97 % ja peruskemikaaleilla 94 %. Myös polttoturpeen ja tukki- ja kuitupuun kuormausaste oli yli 90 %.

Ulkomaan liikenne

Kotimaisilla kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita vuonna 2022 ulkomaan liikenteessä yhteensä 2,5 miljoonaa tonnia, mikä oli 43 % lasku vuoteen 2021. Kuljetussuorite ulkomaan liikenteessä oli 1,6 miljardia kilometriä ja 19 % vähemmän kuin vuonna vuonna 2021.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Kotimaan tieliikenteen tavaramäärä, liikennesuorite ja kuljetussuorite vuosittain 2011-2022

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Maa-aineskuljetus
 • Ajoneuvon käyttö
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kuormatyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • NST2007 tavararyhmä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tavaralaji
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Vaarallisten aineiden luokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ajoneuvon kokonaismassa
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:

  Tulevat julkaisut

  Taustatiedot

  Dokumentaatio
  Viittausohje

  Tilaston asiantuntijat

  Tiedustelut ensisijaisesti
  Palvelusähköposti
  liikenne.matkailu@stat.fi
  Ville Keränen
  yliaktuaari
  029 551 3609
  Vastaava osastopäällikkö

  Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

  Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.