Aiheet
EnergiaAsuminen ja rakentaminen

Lauha loppuvuosi 2022 helpotti kotitalouksien selviämistä energiakriisissä

tiedote | Asumisen energiankulutus 2022

Asumisen energiankulutus laski Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 noin 4 terawattituntia (TWh) edellisestä vuodesta. Syksyn energiakriisi korkeine hintoineen johti säästötoimiin. Vuosi oli myös tavanomaista lauhempi. Näiden yhteisvaikutus laski asumisen energiankulutuksen vajaaseen 65 TWh:iin.

Keskeisiä poimintoja

  • Asuintilojen lämmitykseen käytettiin energiaa lähes 43 TWh. Sen osuus asumisen energian kulutuksesta oli suurin, 66 %.
  • Asumisen sähkönkäyttö laski noin 1,5 TWh vuodesta 2021 vuoteen 2022. Sähkön osuus asumisen energiasta pysyi ennallaan ja oli noin 35 %.
  • Syksyn energiakriisi voimisti lämmitystapojen muutosta.
  • Lämpöpumppujen tuottaman energian osuus asuintilojen lämmityksestä nousi 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2021. Lämpöpumppujen osuus asuintilojen lämmityksestä vuonna 2022 oli 16 %.
  • Kevyen polttoöljyn osuus asuintilojen lämmitysenergiasta laski prosenttiyksikön vuodesta 2021 vuoteen 2022. Myös muiden fossiilisten polttoaineiden kuten maakaasun käyttö laski.

Asuintilojen lämmitys

Noin kaksi kolmasosaa asumisen energiasta kuluu asuintilojen lämmitykseen. Lämmitystarpeen vaihtelu on merkittävin asumisen energian kulutusta selittävä tekijä. Vuosi 2022 oli lauha. Energiaa asuintilojen lämmitykseen kului vajaa 43 TWh. Tilojen lämmityksen kulutus oli 8 % edellisvuoden kulutusta pienempi.

Syksyn energiakriisi voimisti lämmitystapojen muutosta. Lämpöpumppujen tuottaman energian osuus asuintilojen lämmityksestä nousi 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2021. Kevyen polttoöljyn osuus asuintilojen lämmitysenergiasta laski prosenttiyksikön vuodesta 2021 vuoteen 2022. Myös muiden fossiilisten polttoaineiden kuten maakaasun käyttö laski.

Tilojen lämmityksen tärkeimmät energialähteet olivat kaukolämpö (30 %), puu (27 %) ja sähkö (24 %), joiden osuus oli 81 % tilojen lämmitysenergian kulutuksesta. Seuraavaksi yleisin energialähde oli lämpöpumppuenergia (16 %). Lämpöpumppujen käyttämä sähkö on osa sähkönkulutusta.

Lämmin käyttövesi

Keskimäärin 15 % asumisen energiasta kuluu käyttöveden lämmitykseen. Lämpimänä vuonna osuus nousee, kylmänä laskee. Vuonna 2022 käyttöveden osuus oli 16 % ja energiaa kului noin 10 TWh. Käyttöveden lämmityksen tärkeimmät energialähteet olivat kaukolämpö (56 %), sähkö (23 %) ja lämpöpumppuenergia (12 %). Näiden osuus oli 91 % käyttöveden lämmitysenergian kulutuksesta.

Kotitalouslaitteet

Keskimäärin 13 % asumisen energiasta on kotitalouslaitteiden kulutusta. Vuonna 2022 energia kului vajaa 9 TWh. Kotitalouslaitteiden kulutus jaetaan ruoanlaittoon, valaistukseen ja muihin sähkölaitteisiin. Vuonna 2022 kulutusosuudet asumisesta olivat ruoanlaitto 1 %, valaistus 2 % ja muut sähkölaitteet 10 %. Kotitalouslaitteiden kulutus on lähes kokonaan sähköä. Ruoanvalmistuksessa käytetään pieni määrä maakaasua ja nestekaasua.

Saunojen lämmitys

Keskimäärin vajaa 5 % asumisen energiasta käytetään saunojen lämmitykseen. Saunojen lämmitykseen käytetystä noin 3 TWh:sta vajaat kaksi kolmasosaa oli puuta ja reilu kolmannes sähköä.

Asumisen energiankulutuksen energialähteet

Asumisen energiankulutuksen vajaasta 65 TWh:sta reilu kolmannes oli sähköä, vajaa kolmannes kaukolämpöä ja noin viidennes puuta vuonna 2022. Lämpöpumpuilla tuotetun nettoenergian osuus oli noin 16 % ja kevyen polttoöljyn osuus oli 3 %.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Rakennustyyppi
  • Energian lähde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Energian käyttökohde
  • Energian lähde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
energia@stat.fi
Virve Rouhiainen
yliaktuaari
029 551 3527
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.