Aiheet
Kansantalous

Kotitalouksien velkaantumisaste jatkoi laskuaan vuoden 2023 toisella neljänneksellä

tiedote | Kansantalouden rahoitustilinpito 2023, 2. vuosineljännes

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 3,6 miljardia euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä ja olivat 383,0 miljardia euroa. Kotitalouksien velat puolestaan laskivat 2,2 miljardia euroa ja olivat 203,3 miljardia euroa. Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat 5,8 miljardilla eurolla. Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat puolestaan laskivat yhteensä 4,7 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Nettorahoitusvaroilla tarkoitetaan rahoitusvarojen ja velkojen erotusta.

Keskeisiä poimintoja

  • Kotitalouksien velkaantumisaste oli 126,6 %.
  • Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat laskivat 4,7 miljardia euroa edeltävästä neljänneksestä.
  • Valtionhallinnon velat ylittivät sen varat 80,1 miljardilla eurolla.

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat

Kotitalouksien lainavelat laskivat 0,8 miljardia euroa ja olivat 173,3 miljardia euroa vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Kotitalouksien velkaantumisaste laski 2,9 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä 126,1 %:iin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana kotitaloudet lisäsivät sijoituksiaan rahoitusvaroihin nettomääräisesti 2,6 miljardilla eurolla. Kahtena edellisenä neljänneksenä jatkunut siirtokelpoisten talletusten nettomääräinen vähentyminen päättyi toisella neljänneksellä. Kotitaloudet kasvattivat talletuksiaan nettomääräisesti 1,1 miljardilla eurolla.

Julkisyhteisöjen varallisuusasema heikentyi

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 158,3 miljardia euroa vuoden 2023 toisen neljänneksen lopussa. Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat vähenivät yhteensä 4,7 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä.

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat laskivat edellisestä neljänneksestä 5,3 miljardia euroa. Sektorin rahoitusvarat laskivat kokonaisuudessaan 1,2 miljardia euroa ja velat kasvoivat yhteensä 4,1 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Näiden muutosten seurauksena valtiolla oli 80,1 miljardia euroa enemmän velkaa kuin varoja neljänneksen lopussa. Valtionhallinto lisäsi velkapapereita nettomääräisesti 7,1 miljardin euron edestä.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat vähenivät

Paikallishallintosektori (S1313) uudistui vuoden 2023 alussa, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa. Uudistunut sektori sisältää kaksi alasektoria: paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto (S13131) ja hyvinvointialuehallinto (S13132). Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyivät kunnilta hyvinvointialueille (pl. Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen varat ja velat).

Paikallishallintosektorin yhteenlasketut nettorahoitusvarat olivat 3,8 miljardia euroa negatiiviset vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Uuden niin sanotun kuntasektorin (S13131) nettorahoitusvarat olivat 1,1 miljardia euroa positiiviset ja hyvinvointialuehallintosektorin (S13132) 4,9 miljardia euroa negatiiviset.

Sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat

Työeläkelaitosten rahoitusvarat ylittivät niiden velat 239,5 miljardilla eurolla vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Edelliseen neljännekseen verrattuna työeläkelaitosten nettorahoitusvarat kasvoivat 2,1 miljardilla eurolla. Työeläkelaitosten osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien arvo oli 197,4 miljardia toisen neljänneksen lopussa. Työeläkelaistosten velkapaperisaamiset kasvoivat 0,2 miljardilla eurolla ja niiden arvo oli 30,0 miljardia euroa toisen neljänneksen lopussa. Johdannaiskaupankäyntiin liittyvien annettujen käteisvakuuksien, jotka kirjataan lyhytaikaisiksi lainasaamisiksi, kanta kasvoi neljänneksen aikana 0,1 miljardilla eurolla 1,4 miljardiin euroon. Työeläkelaitosten talletukset vähenivät 1,2 miljardia euroa. Talletukset olivat arvoltaan 5,9 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat olivat 2,7 miljardia euroa ensimmäisen neljänneksen lopussa, mikä on 0,2 miljardia euroa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Työeläkelaitosten hallussapitämät osakkeet ja osuudet 2010Q2-2023Q2

Kotitalouksien rahoitusvarat 2010Q2-2023Q2

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Sektoreiden rahoitusvarojen tarkentuminen ensijulkaisusta, milj. euroa

Sektoreiden velkojen tarkentuminen ensijulkaisusta, milj. euroa

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Vara
  • Velallissektori
  • Sektori
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sektori
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rahoitus.tilinpito@stat.fi
Roope Rahikka
yliaktuaari
029 551 3338
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.