Aiheet
Koulutus ja tutkimus

Koulutusten läpäisyssä ei tapahtunut suuria muutoksia vuonna 2022

tiedote | Opintojen kulku 2022

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 eri koulutusten läpäisyasteissa ei ollut suuria eroja edelliseen vuoteen nähden. Suurin muutos oli lukiokoulutuksen läpäisyasteen pieneneminen yhdellä prosenttiyksiköllä. Lukiokoulutuksen suoritti tavoiteajassa 77 % ja ammatillisen koulutuksen 56 %. Tavoiteajassa ammattikorkeakoulututkinnon suoritti 58 % ja ylemmän korkeakoulututkinnon 36 %.

Keskeisiä poimintoja

 • Lukiokoulutuksen aloittaneista 88 % suoritti ylioppilastutkinnon neljän ja puolen vuoden sisällä.
 • Ammatillisen koulutuksen läpäisyaste pysyi vuoden 2021 tasolla.
 • Ammattikorkeakoulutuksen läpäisyaste vaihteli koulutusaloittain.
 • Naiset läpäisivät yliopistokoulutuksen miehiä nopeammin.

Miehet läpäisivät lukiokoulutuksen naisia nopeammin

Lukiokoulutuksen suoritti 3,5 vuoden tavoiteajassa 77 % vuonna 2019 opiskelun aloittaneista. Lukiokoulutuksen läpäisyaste tavoiteajassa heikkeni yhden prosenttiyksikön edelliseen vuoteen verrattuna. Neljän ja puolen vuoden sisällä lukiokoulutuksen oli suorittanut 88 %.

Vuonna 2022 miehistä suurempi osuus, 78 %, suoritti ylioppilastutkinnon kolmessa ja puolessa vuodessa kuin naisista, 77 %. Vuonna 2021 miesten ja naisten osuudet tavoiteajassa suorittaneista olivat yhtä suuret ja tätä ennen ovat naiset miehiä useammin suorittaneet lukiokoulutuksen tavoiteajassa.

Ammatillisen koulutuksen suoritti tavoiteajassa 56 %

Ammatillisen koulutuksen läpäisy pysyi lähes ennallaan vuoteen 2021 nähden. Kolmen ja puolen vuoden tavoiteajassa ammatillisen koulutuksen tutkinnon suoritti 56 % koulutuksen vuonna 2019 aloittaneista. Miehistä ammatillisen koulutuksen suoritti 54 % ja naisista 58 %. Koulutusalojen kesken oli vaihtelua, terveys- ja hyvinvointialoilla läpäisyaste oli 62 % ja tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) -alalla 49 %.

Kun ammatillisen koulutuksen aloittamisesta oli kulunut 5,5 vuotta, oli sen suorittanut 66 % vuonna 2017 aloittaneista. Terveys- ja hyvinvointialoilla tutkinnon oli suorittanut 68 %, tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) -alalla 62 %.

Ammattikorkeakoulututkinnon läpäisy vaihteli koulutuksen toteutuksen ja koulutusalan mukaan

Ammattikorkeakoulututkintoa päivätoteutuksessa opiskelleista 56 % suoritti tutkinnon 4,5 vuoden tavoiteajassa. Monimuotototeutuksessa 61 % suoritti tutkinnon tavoiteajassa. Ammattikorkeakoulututkintoa monimuotototeutuksessa opiskelleiden läpäisyaste pieneni lähes 3 prosenttiyksikköä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritti kolmessa ja puolessa vuodessa 60 %.

Ammattikorkeakoulututkinnon (päivä- ja monimuotototeutus) läpäisyaste tavoiteajassa vaihteli koulutusaloittain. Vuonna 2018 aloittaneilla opiskelijoilla korkein läpäisyaste oli terveys- ja hyvinvointialoilla, 75 %, ja matalin tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) alalla, 37 %, kuten useampana vuotena aikaisemminkin. Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) alan läpäisyaste oli melkein 2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2021. Terveyden- ja hyvinvointialoilla läpäisyaste oli 1 prosenttiyksikön pienempi kuin edellisenä vuotena.

Ylemmän korkeakoulututkinnon läpäisy tavoiteajassa vaihteli koulutusaloittain

Ylemmän korkeakoulututkinnon 5,5 vuoden tavoiteajassa suoritti 36 % vuonna 2017 opiskelun aloittaneista. Läpäisyaste nousee nopeasti 6,5 vuodessa 54 %:iin ja tarkasteluajan ollessa 8,5 vuotta oli vuonna 2014 opiskelun aloittaneista 65 % suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon.

Ylemmän korkeakoulututkinnon läpäisyssä tavoiteajassa eri koulutusalojen kesken oli vaihtelua lähes 25 prosenttiyksikön verran. Korkein läpäisyaste oli kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden aloilla, 48 %, ja matalin maa- ja metsätalousaloilla, 23 %.

Naiset läpäisivät yliopistokoulutuksen miehiä nopeammin

Yliopistokoulutuksen suorittamisessa oli eroja sukupuolten välillä. Tavoiteajassa ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 28 % miehistä ja naisista 41 %. Pidennettäessä tarkasteluaikaa kahdeksaan ja puoleen vuoteen, miehistä 58 % ja naisista 70 % oli suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusala
 • Opiskelun aloitus
 • Sukupuoli
 • Koulutusmaakunta
 • Koulutustyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusmaakunta
 • Sukupuoli
 • Koulutusala
 • Opiskelun aloitus
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusmaakunta
 • Opiskelun aloitus
 • Sukupuoli
 • Koulutusala
 • Ikä aloitusvuonna
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusmaakunta
 • Sukupuoli
 • Opiskelun aloitus
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusala
 • Sukupuoli
 • Koulutusmaakunta
 • Koulutussektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutussektori
 • Syntyperä
 • Sukupuoli
 • Opiskelun aloitus
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
koulutustilastot@stat.fi
Helena Aaltonen
yliaktuaari
029 551 2697
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.