Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskuntaTerveys ja sosiaaliturva

873 000 henkilöä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä vuonna 2022

tiedote | Elinolotilasto 2023

Tilastokeskuksen mukaan 873 000 henkilöä eli 15,9 % kotitalousväestöstä oli vuonna 2022 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Riskissä olevien henkilöiden määrän kasvu taittui. Henkilö on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä, jos hänen kotitaloutensa on pienituloinen, vajaatyöllinen tai kotitaloudessa esiintyy vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta.

Keskeisiä poimintoja

 • Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli lähes yhtä paljon henkilöitä kuin edellisvuonna. Lue lisää köyhyys- tai syrjäytymisriskin käsitteestä.
 • Pienituloisiin ja vajaatyöllisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden määrät pienenivät.
 • Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa olevien henkilöiden määrä kasvoi.
 • Toimeentulovaikeuksia koki 7,5 % kotitalousväestöstä vuonna 2022. Luku oli edellisvuotta suurempi (6,2 %).

Vuosiin 2018–2020 verrattuna köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli enemmän henkilöitä

Köyhyys- tai syrjäytymisriskiin riittää, että yksikin sen osatekijöistä toteutuu, mutta ne voivat olla myös yhtäaikaisia. Suurin osa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista henkilöistä oli yksinomaan pienituloisia. Heitä oli 441 000 henkilöä eli 8,0 % kotitalousväestöstä. Yksinomaan vajaatyöllisiin kotitalouksiin kuului 102 000 henkilöä eli 1,9 % kotitalousväestöstä. Samanaikaisesti pienituloisiin ja vajaatyöllisiin kotitalouksiin kuului 182 000 henkilöä, mikä oli 3,3 % kotitalousväestöstä. Loput köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista, 148 000 henkilöä eli 2,7 % kotitalousväestöstä, kuuluivat kotitalouksiin, joissa esiintyi vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta tai sen ohella pienituloisuutta tai vajaatyöllisyyttä.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevia henkilöitä oli 2,3 % eli noin 21 000 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2021. Osuus kotitalousväestöstä oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2021. Vuosittaiset määrät olivat lähes yhtä suuret otostilastoon sisältyvä virhemarginaali huomioon ottaen.

Vähäinen muutos vuoteen 2021 verrattuna johtui merkittävimmin vajaatyöllisiin kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden määrän pienenemisestä. Samoin pienituloisten henkilöiden määrä pieneni, mutta niukasti. Vajaatyöllisten määrä pieneni yhteensä noin 54 000 henkilöllä, ja pienituloisten määrä 23 000 henkilöllä. Sitä vastoin vakava aineellinen ja sosiaalinen puute yleistyi kotitalousväestössä, mikä selitti köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrän pysymistä jokseenkin ennallaan. Kotitalouksiin, joissa esiintyi vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta, kuului 46 000 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kotitalouksissa, joissa esiintyi yksinomaan vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta, oli 35 000 henkilöä enemmän kuin vuonna 2021. Lopuissa kotitalouksista, joissa vakava aineellinen ja sosiaalinen puute yleistyi, oli lisäksi pienituloisuutta tai vajaatyöllisyyttä.

Vuosiin 2018–2020 verrattuna köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrä oli yhä suurempi. Jakson alussa vuonna 2018 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 803 000 henkilöä, 14,8 % kotitalousväestöstä.

Toimeentulovaikeudet koettelivat 7,5 prosenttia kotitalousväestöä vuonna 2023

Vuonna 2023 noin 7,5 % henkilöistä kuului kotitalouksiin, jotka kokivat suuria vaikeuksia tai vaikeuksia kattaa tuloillaan tavanomaiset menot. Henkilöosuus oli merkitsevästi suurempi kuin edellisvuosina. Vuonna 2022 osuus oli 6,2 % ja vuonna 2021 noin 5,9 %.

Lapsia oli suurin vaikeuksin tai vaikeuksin toimeen tulevissa kotitalouksissa 8,7 % kaikista lapsista vuonna 2023. Vuosina 2021 ja 2022 lasten osuudet olivat tällaisissa kotitalouksissa noin 6,5 %.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Ikä
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kotitalouden elinvaihe
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sosioekonominen asema
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Tulokäsite
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kotitalouden elinvaihe
 • Tulokäsite
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tulokäsite
 • Sosioekonominen asema
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kotitalouden elinvaihe
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kotitalouden elinvaihe
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kotitalouden elinvaihe
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tuloryhmä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tuloryhmä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kotitalouden elinvaihe
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tuloryhmä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tilastollinen kuntaryhmitys
 • Asunnon hallintasuhde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Asunnon hallintasuhde
 • Kotitalouden elinvaihe
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Marie Reijo
erikoistutkija
029 551 2547
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.