Aiheet
Liikenne ja matkailu

Suomen lentokenttien kautta lensi 1,5 miljoonaa matkustajaa tammikuussa 2024

tiedote | Ilmaliikenne 2024, tammikuu

Tilastokeskuksen mukaan Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä noin 1,5 miljoonaa matkustajaa tammikuussa 2024. Matkustajia oli 2 % edellisvuotta enemmän, mutta neljänneksen vähemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa. Kotimaanlentojen matkustajamäärä väheni 2 %, kun taas ulkomaanlentojen matkustajamäärä kasvoi 4 % vuoden 2023 tammikuuhun verrattuna.

Keskeisiä poimintoja

  • Tammikuussa Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 74 % kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä.
  • Ulkomaanlentojen osuus oli korkea Helsinki-Vantaalla, kun taas muilla kotimaan lentoasemilla kotimaanlentojen osuus oli korkeampi.
  • Matkustajien määrä oli yhä jäljessä koronapandemiaa edeltäneestä tasosta.
  • Rahdin määrä laski hieman aiemmista kuukausista.

Suomen lentokenttien matkustajamäärä oli 75 % koronapandemiaa edeltäneestä tasosta

Tammikuussa 2024 Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta lensi 1,1 miljoonaa ja muiden kotimaan lentoasemien kautta yhteensä noin 370 000 matkustajaa. Vuoden 2023 tammikuuhun verrattuna matkustajamäärät olivat Helsinki-Vantaalla samansuuruiset, ja muilla kotimaan lentoasemilla 9 % suuremmat.

Lentoliikenteen matkustajista 74 % matkusti ulkomaan lennoilla ja 26 % kotimaan lennoilla. Ulkomaanlentojen matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 83 % ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteenlaskettuna 48 %.

Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli 29 % alhaisempi, ja muiden kotimaan lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä 6 % alhaisempi kuin vuoden 2019 tammikuussa. Kotimaan lentoasemista erottuivat erityisesti Enontekiön, Kittilän, Kuusamon ja Rovaniemen lentoasemat, joiden matkustajamäärät ylittivät vuoden 2019 tason. Vuotta 2019 käytetään tilastossa vertailuvuotena kuvaamaan ilmaliikenteen matkustajamääriä ennen pandemiaa.

Tammikuussa 2024 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 14 458 tonnia. Rahdista 100 % kuljetettiin Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja 99 % kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä 6 816 tonnia (47 %) oli saapuneita ja 7 642 tonnia (53 %) oli lähteviä.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Lennon tyyppi
  • Toinen lentoasema
  • Saapuneet/lähteneet
  • Ilmoittava lentoasema
Ajanjakso:
kuukausi
Tilasto:
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
liikenne.matkailu@stat.fi
Kiia Lempinen
yliaktuaari
029 551 3462
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.