Dödlighetstalet efter åldersgrupp

Dödlighetstalet efter åldersgrupp avser antalet döda i en viss åldersgrupp per tusen personer i medelfolkmängden i samma åldersgrupp.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IUSSP

Jaa