De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Handelns lagerstatistik

Handelns lagerstatistik beskriver lagrens gängse värde hos företag med fördelning efter näringsgren. Statistiken uppgörs per kvartal. Lagervärdena, som beräknats efter näringsgren på basis av urvalet, höjs för att motsvara populationens (företag inom näringsgrenen handel) lagervärde genom tillämpning av de senaste omsättningsuppgifterna i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Höjningen grundar sig på antagandet att förhållandet mellan omsättning och lagervärde inom näringsgrenen är konstant.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa