De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Genomfartsinvesteringar

Med genomfartsinvesteringar avses investeringar där ett inhemskt intresseföretag tar emot kapital från en utländsk direktinvesterare och omedelbart investerar detta kapital vidare i sina egna direktinvesteringsobjekt i utlandet. En post i dessa investeringar ökar på samma gång både de utländska direktinvesteringarna i Finland och de finländska direktinvesteringarna i utlandet. När genomfartsinvesteringarna är negativa, har utländska investerare tagit hem sina investeringar i Finland, vilket minskar på direktinvesteringarna både från utlandet till Finland och från Finland till utlandet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa