Flygplats

Ett definierat område som helt eller delvis är avsett för kommersiell flygtrafik.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa