Varuhandeln enligt betalningsbalansen

Varuhandeln i den form den beräknas i betalningsbalansen omfattar varor som byter ekonomisk ägare mellan en inhemsk och en utländsk enhet och som inte utgör en del av en tjänst. Allmänna handelsvaror bokförs till marknadsvärde till leveransvillkoret fritt ombord (FOB). Exporten har statistikförts efter destinationsland, importen från EU-området efter avgångsland och importen från länder utanför EU efter ursprungsland.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa