Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Pienet ja keskisuuret yritykset

1. Pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä 'PK-yritys', määritellään yrityksiksi,
- joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää
ja joiden
- joko vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa
- tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa
- ja jotka täyttävät kohdassa 3 määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

2. Kun on tarpeen tehdä ero pienten ja keskisuurten yritysten välillä,
'pieni yritys' määritellään yritykseksi
- jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää
ja jonka
- joko vuosiliikevaihto on enintään 10 miljoonaa euroa
- tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa
- ja joka täyttää kohdassa 3 määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

3. Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista
osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen
omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida
soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

1. Pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä 'PK-yritys', määritellään yrityksiksi,
- joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää
ja joiden
- joko vuosiliikevaihto on enintään 40 miljoonaa euroa
- tai taseen loppusumma on enintään 27 miljoonaa euroa
- ja jotka täyttävät kohdassa 3 määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

2. Kun on tarpeen tehdä ero pienten ja keskisuurten yritysten välillä,
'pieni yritys' määritellään yritykseksi
- jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää
ja jonka
- joko vuosiliikevaihto on enintään 7 miljoonaa euroa
- tai taseen loppusumma on enintään 5 miljoonaa euroa
- ja joka täyttää kohdassa 3 määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

3. Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista
osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen
omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida
soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 5.5.2003

Lähdeorganisaatio

  • EU

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • EU

Lähikäsitteet


Jaa