Begrepp
Små och medelstora företag


1. Små och medelstora företag (SMF) definieras som företag som
- har färre än 250 anställda, och
- antingen
en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro, eller
en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro,
- och som uppfyller kriteriet om oberoende såsom det definieras i punkt 3.
2. Om det är nödvändigt att skilja mellan små och medelstora företag definieras ett litet företag som ett företag som
- har färre än 50 anställda, och
- antingen
en årlig omsättning som inte överstiger 10 miljoner euro, eller
en årlig balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro,
- och som uppfyller kriteriet om oberoende såsom det definieras i punkt 3.
3. Med ett oberoende företag avses ett företag, i vilket ett enskilt företag eller flera företag gemensamt, som inte uppfyller definitionen på små och medelstora företag eller ett litet företag, beroende på vad som är relevant, inte innehar 25 % eller mer av kapitalet eller rösträtten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • 1. Små och medelstora företag (SMF) definieras som företag som
  - har färre än 250 anställda, och
  - antingen
  en årlig omsättning som inte överstiger 40 miljoner euro, eller
  en årlig balansomslutning som inte överstiger 27 miljoner euro,
  - och som uppfyller kriteriet om oberoende såsom det definieras i punkt 3.
  2. Om det är nödvändigt att skilja mellan små och medelstora företag definieras ett litet företag som ett företag som
  - har färre än 50 anställda, och
  - antingen
  en årlig omsättning som inte överstiger 7 miljoner euro, eller
  en årlig balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner euro,
  - och som uppfyller kriteriet om oberoende såsom det definieras i punkt 3.
  3. Med ett oberoende företag avses ett företag, i vilket ett enskilt företag eller flera företag gemensamt, som inte uppfyller definitionen på små och medelstora företag eller ett litet företag, beroende på vad som är relevant, inte innehar 25 % eller mer av kapitalet eller rösträtten.  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 5.5.2003

  Källorganisation

  • EU

  Närbegrepp

Källorganisation

 • EU

Närbegrepp


Jaa