De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Omsättningsindex för byggföretag

Omsättningsindexet för byggföretag beskriver utvecklingen av omsättningen hos momsskyldiga byggföretag inom näringsgrenen. För indexet beräknas som underindex omsättningsindex för husbyggande, anläggningsarbeten samt specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Näringsgrenarna har indelats enligt handboken Näringsindelningen TOL 2008. Den variabel som granskas är den inhemska omsättningen.

Vid indexberäkningen används skatteförvaltningens periodskatteuppgifter som kompletteras med Statistikcentralens försäljningsenkät. I de uppgifter som används vid beräkningen av omsättningsindexet ingår inte moms. Utöver det ursprungliga indexet beräknas en säsongrensad serie och en trendserie. Indexet publiceras månatligen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa