Begrepp
Omedelbar direktinvesterare


Den institutionella enhet i utlandet som kommer först i företagets kontroll- eller inflytandekedja.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa