De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Giltiga körkort

Ett körkort gäller under en viss tid. Körkortets giltighetstid går ut när körrätten upphör att gälla eller, om innehavaren har flera körrätter som upphör att gälla vid olika tidpunkter, samtidigt med den körrätt som först upphör att gälla. Den sista giltighetsdagen för körrätten finns angiven på körkortet.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa